Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Välj ...
Faktablad & produktblad
Informationsbroschyr & fondbestämmelser
Rapporter
Hållbarhetsdokument
Namn på fond Fondbestämmelser Informationsbroschyr

Danske Invest

2030 A
PDF PDF

Danske Invest

2030 T
PDF PDF

Danske Invest

2040 A
PDF PDF

Danske Invest

2040 T
PDF PDF

Danske Invest

China A
PDF PDF

Danske Invest

China T
PDF PDF

Danske Invest

ESG Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

ESG Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Eastern Europe Konvergens A
PDF PDF

Danske Invest

Eastern Europe Konvergens T
PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Debt A
PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Debt T
PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Sustainable Future A
PDF PDF

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Sustainable Future Class A
PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Sustainable Future T
PDF PDF

Danske Invest

Euro Företagslån A
PDF PDF

Danske Invest

Euro Företagslån T
PDF PDF

Danske Invest

Euro Government Bond Index T
PDF PDF

Danske Invest

Euro High Yield A
PDF PDF

Danske Invest

Euro High Yield T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Dividend A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Dividend T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Småföretag A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Småföretag T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie I A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie I T
PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A
PDF PDF

Danske Invest

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
PDF PDF

Danske Invest

India A
PDF PDF

Danske Invest

India T
PDF PDF

Danske Invest

Japan Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Japan Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
- PDF

Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
- PDF

Danske Invest

Kompass 25 A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 25 T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 50 A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 50 T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 75 A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 75 T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Ränta A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Ränta T
PDF PDF

Danske Invest

MediLife A
PDF PDF

Danske Invest

MediLife T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
PDF PDF

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer Plus A
PDF PDF

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer Plus T
PDF PDF

Danske Invest

Obligation A
PDF PDF

Danske Invest

Obligation I A
PDF PDF

Danske Invest

Obligation I T
PDF PDF

Danske Invest

Obligation T
PDF PDF

Danske Invest

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
- PDF

Danske Invest

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
- PDF

Danske Invest

Ränta A
PDF PDF

Danske Invest

Ränta T
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta A
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta Plus A
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta Plus T
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta T
PDF PDF

Danske Invest

Teknologi Index A
PDF PDF

Danske Invest

Teknologi Index T
PDF PDF

Danske Invest

USA Index A
PDF PDF

Danske Invest

USA Index I A
PDF PDF

Danske Invest

USA Index I T
PDF PDF

Danske Invest

USA Index T
PDF PDF