DelClose

Kostnadsanalys

Räkna på en sammansatt portfölj av våra fonder. Du kan se din totala avkastning, dina totala årliga kostnader och även titta på din exponering mot till exempel länder eller branscher.

Fyll bara i din portfölj nedan och klicka på beräkna. Vill du spara din portfölj till nästa gång kan du naturligtvis göra det för att inte behöver ange den igen.

Upprätta portfölj
    
Investerad valuta

Välj enhet du vill använda


Lägg till produkt
Danske Invest
2030 A
Danske Invest
2030 T
Danske Invest
2040 A
Danske Invest
2040 T
Danske Invest
China A
Danske Invest
China T
Danske Invest
ESG Aktie A
Danske Invest
ESG Aktie T
Danske Invest
Eastern Europe Konvergens A
Danske Invest
Eastern Europe Konvergens T
Danske Invest
Emerging Markets Debt A
Danske Invest
Emerging Markets Debt T
Danske Invest
Emerging Markets Sustainable Future A
Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A
Danske Invest
Emerging Markets Sustainable Future T
Danske Invest
Euro Företagslån A
Danske Invest
Euro Företagslån T
Danske Invest
Euro Government Bond Index T
Danske Invest
Euro High Yield A
Danske Invest
Euro High Yield T
Danske Invest
Europa Aktie A
Danske Invest
Europa Aktie T
Danske Invest
Europa Dividend A
Danske Invest
Europa Dividend T
Danske Invest
Europa Småföretag A
Danske Invest
Europa Småföretag T
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A
Danske Invest
Finland Aktie A
Danske Invest
Finland Aktie I A
Danske Invest
Finland Aktie I T
Danske Invest
Finland Aktie T
Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A
Danske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
Danske Invest
India A
Danske Invest
India T
Danske Invest
Japan Aktie A
Danske Invest
Japan Aktie T
Danske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
Danske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
Danske Invest
Kompass 25 A
Danske Invest
Kompass 25 T
Danske Invest
Kompass 50 A
Danske Invest
Kompass 50 T
Danske Invest
Kompass 75 A
Danske Invest
Kompass 75 T
Danske Invest
Kompass Aktie A
Danske Invest
Kompass Aktie T
Danske Invest
Kompass Ränta A
Danske Invest
Kompass Ränta T
Danske Invest
MediLife A
Danske Invest
MediLife T
Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A
Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus A
Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus T
Danske Invest
Obligation A
Danske Invest
Obligation I A
Danske Invest
Obligation I T
Danske Invest
Obligation T
Danske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
Danske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
Danske Invest
Ränta A
Danske Invest
Ränta T
Danske Invest
Samfundsränta A
Danske Invest
Samfundsränta Plus A
Danske Invest
Samfundsränta Plus T
Danske Invest
Samfundsränta T
Danske Invest
Teknologi Index A
Danske Invest
Teknologi Index T
Danske Invest
USA Index A
Danske Invest
USA Index I A
Danske Invest
USA Index I T
Danske Invest
USA Index T
Summa

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.