Faktablad & produktblad

Välj ...
Faktablad & produktblad
Informationsbroschyr & fondbestämmelser
Rapporter
Hållbarhetsdokument
Namn på fond Faktablad Faktablad Produkt-blad

Danske Invest

2030 A
  PDF PDF

Danske Invest

2030 T
  PDF PDF

Danske Invest

2040 A
  PDF PDF

Danske Invest

2040 T
  PDF PDF

Danske Invest

China A
  PDF PDF

Danske Invest

China T
  PDF PDF

Danske Invest

ESG Aktie A
  PDF PDF

Danske Invest

ESG Aktie T
  PDF PDF

Danske Invest

Eastern Europe Konvergens A
  PDF PDF

Danske Invest

Eastern Europe Konvergens T
  PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Debt A
  PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Debt T
  PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Sustainable Future A
  PDF PDF

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Sustainable Future Class A
  PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Sustainable Future T
  PDF PDF

Danske Invest

Euro Företagslån A
  PDF PDF

Danske Invest

Euro Företagslån T
  PDF PDF

Danske Invest

Euro Government Bond Index T
  PDF PDF

Danske Invest

Euro High Yield A
  PDF PDF

Danske Invest

Euro High Yield T
  PDF PDF

Danske Invest

Europa Aktie A
  PDF PDF

Danske Invest

Europa Aktie T
  PDF PDF

Danske Invest

Europa Dividend A
  PDF PDF

Danske Invest

Europa Dividend T
  PDF PDF

Danske Invest

Europa Småföretag A
  PDF PDF

Danske Invest

Europa Småföretag T
  PDF PDF

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
    PDF

Danske Invest

Finland Aktie A
  PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie I A
  PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie I T
  PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie T
  PDF PDF

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A
  PDF PDF

Danske Invest

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
    PDF

Danske Invest

India A
  PDF PDF

Danske Invest

India T
  PDF PDF

Danske Invest

Japan Aktie A
  PDF PDF

Danske Invest

Japan Aktie T
  PDF PDF

Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    PDF

Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
    PDF

Danske Invest

Kompass 25 A
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass 25 T
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass 50 A
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass 50 T
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass 75 A
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass 75 T
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass Aktie A
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass Aktie T
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass Ränta A
  PDF PDF

Danske Invest

Kompass Ränta T
  PDF PDF

Danske Invest

MediLife A
  PDF PDF

Danske Invest

MediLife T
  PDF PDF

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
  PDF PDF

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer Plus A
  PDF PDF

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer Plus T
  PDF PDF

Danske Invest

Obligation A
  PDF PDF

Danske Invest

Obligation I A
  PDF PDF

Danske Invest

Obligation I T
  PDF PDF

Danske Invest

Obligation T
  PDF PDF

Danske Invest

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
    PDF

Danske Invest

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
    -

Danske Invest

Ränta A
  PDF PDF

Danske Invest

Ränta T
  PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta A
  PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta Plus A
  PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta Plus T
  PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta T
  PDF PDF

Danske Invest

Teknologi Index A
  PDF PDF

Danske Invest

Teknologi Index T
  PDF PDF

Danske Invest

USA Index A
  PDF PDF

Danske Invest

USA Index I A
  PDF PDF

Danske Invest

USA Index I T
  PDF PDF

Danske Invest

USA Index T
  PDF PDF