Artikelarkiv

Visa filter >
Published
Category
Search

KUNDMEDDELANDE: Placeringsfond Danske Invest Neutral – Ändringar i stadgar och placeringsriktning

26.05.2023: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte den 2 maj 2023 beslutat att ändra stadgarna och placeringsinriktningen för fonden Danske Invest Neutral. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 17 maj 2023. Stadgeändringarna träder i kraft den 27 juni 2023.

Läs mer

MEDDELANDE: Palaceringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie – Ändringar i fondens stadgar och placeringsinriktning

09.03.2023: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte den 5 december 2022 beslutat att ändra stadgarna och placeringsinriktningen för fonden Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 5 januari 2023. Stadgeändringarna träder i kraft den 12 april 2023.

Läs mer

MEDDELANDE om upplösande av placeringsfond som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab

11.04.2022: Styrelsen för Danske Invest Fondbolag Ab har på sitt möte den 7 april 2022 beslutat att upplösa Placeringsfond Danske Invest Russia. Som en följd av beslutet att upplösa fonden ändras avbrottet gällande mottagning av tecknings- och inlösenuppdrag som infördes som tillfälligt den 28 februari 2022 till bestående.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

31.12.2021: Styrelsen för Danske Invest Fondbolag Ab har på sitt möte den 7 oktober 2021 beslutat att ändra stadgarna för fonden Danske Invest Hållbart Värde Aktie. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 17 december 2021. Stadgeändringarna träder i kraft den 1 februari 2022.

Läs mer

Fusion av Danske Invest -fonder

12.10.2020: Fusionerna som fastställts av Finansinspektionen den 2 september 2020 kommer att genomföras den 19 november 2020. Fusionerna kräver inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Läs mer

Ändringar i investeringspolicyn och de fondspecifika stadgarna

08.10.2020: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte den 4 juni 2020 beslutat att ändra de fondspecifika stadgarna, investeringspolicyn och jämförelseindexet för fonden Danske Invest Euro High Yield. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 1 oktober 2020. Stadgeändringarna träder i kraft den 9 november 2020.

Läs mer

Ändring av stadgarna för Danske Invest -fonderna

18.02.2020: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har den 26 november 2019 beslutat att ändra stadgarna för samtliga fonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab. Finansinspektionen har fastställt änd-ringen av placeringsfondernas stadgar och de gemensamma stadgarna den 27 januari 2020. Danske Invest Fondbolag Ab har den 9 december 2019 delgett Finansinspektionen de ändringar som gäller specialplaceringsfondernas stadgar.

Läs mer

Danske Invest markerar fonder påverkade av den låga räntenivån

28.01.2020: Till följd av den låga räntenivån har Danske Invest nu bestämt sig för att markera alla fonder som förväntas ge en negativ avkastning.

Läs mer

Fusion av Danske Invest -fonder

08.10.2019: Fusionerna och stadgeändringarna som fastställts av Finansinspektionen 15.8.2019 träder i kraft 21.11.2019. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida.

Läs mer

Förändringar i fondernas avgifter

01.10.2019: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att sänka förvaltningsavgiften för sammanlagt tio fonder. De nya förvaltningsavgifterna träder i kraft den 1 oktober 2019.

Läs mer

Ändringar i fonden Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

27.02.2019: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra placeringsinriktningen och stadgarna för fonden Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie. Ovan nämnda ändringar hänför sig till de ändringar som görs i placeringsinriktningen i syfte att uppnå en mer systematisk portföljförvaltning och för investerarna en mer lockande global aktiefond på tillväxtmarknaderna. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 2 januari 2019. Stadgeändringarna träder i kraft den 9 april 2019.

Läs mer

Fusion av Danske Invest -fonder

10.09.2018: Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga skattepåföljder för i Finland allmänt skattskyldiga fondandelsägarna.

Läs mer

Ordinarie fondandelsägarstämma

29.03.2018: Sammankallas till ordinarie fondandelsägarstämma tisdagen den 24.4.2018 kl. 14.00 i Danske Bank Finlands auditorium.

Läs mer

Ändringar i fonden Danske Invest Global Tech

28.02.2018: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna och placeringsinriktningen för fonden Danske Invest Global Tech. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 5 februari 2018. Stadgeändringarna träder i kraft den 4 april 2018.

Läs mer

Ändringar i fonden Danske Invest Nordamerika Aktie

20.12.2017: Styrelsen för Danske Invest Fondbolag Ab har beslutat att byta portföljförvaltare och placeringsinriktning för fonden Danske Invest Nordamerika Aktie och sänka fondens förvaltningsarvode.

Läs mer

Klarare prissättning på nyckelfonderna - mer transparens i kostnaderna

18.12.2017: Danske Invest Fondbolag Ab förenklar prissättningen av bolagets nyckelfonder från och med den 3 januari 2018. Målet är att öka transparensen i fondernas kostnader så att kunden bättre än tidigare på förhand vet vilka kostnader som tas ut för fonden.

Läs mer

Avveckling av tre placeringsfonder

16.11.2017: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har 16.11.2017 beslutat att avveckla verksamheten för tre placeringsfonder.

Läs mer

Fusion av Danske Invest -fonder

16.03.2017: Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna.

Läs mer

Ändring av stadgarna för placeringfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

22.02.2017: De nya stadgarna träder i kraft 3.4.2017. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida.

Läs mer

Extraordinär generalförsamling om Danske Invest Afrika

18.01.2017: Styrelsen för investeringsfonden Danske Invest anser att Afrikafonden bör stängas. Det slutgiltiga beslutet fattas vid en extraordinär generalförsamling.

Läs mer

Afrikafonden öppen för handel igen

01.12.2016: Danske Invests Afrikafond har varit stängd för handel sedan den 30 maj. Nu öppnar fonden igen så att investerarna har möjlighet att sälja sina andelar.

Läs mer

Afrikafonden byter förvaltare och strategi

29.08.2016: Fonden förblir stängd för handel på grund av problem med att växla valuta i Egypten. Danske Invests styrelse undersöker möjligheten att avveckla eller fusionera fonden med en annan fond. Fonden byter även förvaltare.

Läs mer

Ordinarie fondandelsägarstämma

01.04.2016: Sammankallas till ordinarie fondandelsägarstämma tisdagen den 26.4.2016 kl. 14.00 i Varmas auditorium

Läs mer

Ändringar i stadgarna för Danske Invests placeringsfonder

23.03.2016: Läs mer om ändringen av stadgarna för Danske Invests placeringsfonder

Läs mer

Fondupdrag vid årskiftet

23.12.2015: Om man önskar lösa in fondandelar på så sätt att de överlåtelsevinster eller -förluster som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2015, ska följande beaktas.

Läs mer

Ändring av stadgarna för Danske Invests placeringsfonder

02.07.2015: Läs mer om ändringen av stadgarna för Danske Invests specialplaceringsfonder

Läs mer

Ordinarie fondandelsägarstämma

28.03.2015: Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 23.4.2015 kl. 14.00 i Varmas auditorium.

Läs mer

Stadgeändringar i placeringsfonder

04.09.2014: Läs mer om ändringen av stadgarna för placeringsfonderna Danske Invest Euro High Yield, Euro Företagslån, Hållbart Värde Obligation, Svarta havet och Tillväxtmarknad Aktie.

Läs mer

Ordinarie fondandelsägarstämma

28.03.2014: Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 24.4.2014 kl. 14.00 i Varmas auditorium.

Läs mer

Fondupdrag vid årskiftet

19.12.2013: Om man önskar lösa in fondandelar på så sätt att de överlåtelsevinster eller -förluster som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2013, ska följande beaktas.

Läs mer

Ordinarie fondandelsägarstämma

25.03.2013: Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 25.4.2013 kl. 14.00 i Varma auditorium Helsingfors.

Läs mer

Fondupdrag vid årskiftet

27.12.2012: Om man önskar lösa in fondandelar på så sätt att de överlåtelsevinster eller -förluster som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2012, ska följande beaktas.

Läs mer

Namnet på de placeringsfonder som börjar med Sampo ändras

19.11.2012: Sampo Bank har bytt namn till Danske Bank 15.11.2012, varför namnet på de placeringsfonder som börjar med Sampo ändras att motsvara namnbytet.

Läs mer

Nya faktablad för fonderna

13.06.2012: De nya överskådliga faktabladen gör det lättare att jämföra olika placeringsfonder. Läs mer.

Läs mer

Stadgeändringar i placeringsfonder Arvo Euro Value, Arvo Nordic Value och Danske Invest Euro Ränta

18.05.2012: Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte 21.12.2011 beslutat att ändra stadgarna för Placeringsfond Arvo Euro Value, Arvo Nordic Value och Danske Invest Euro Ränta.

Läs mer

Beräkning och publikation av fondandelsvärden

10.04.2012:

Läs mer

Dröjsmål vid beräkning och publikation av fondandelsvärden

03.04.2012:

Läs mer

Ordinarie fondandelsägarstämma

23.03.2012: Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma fredagen den 20.4.2012 kl. 13.00 i Varma auditorium Helsingfors.

Läs mer

Utbetalning av avkastning för år 2011 på placeringsfonder

22.03.2012:

Läs mer

Fondupdrag vid årskiftet

21.12.2011: Inlösen av fondandelar verkställs inom år 2011, då uppdraget har lämnats till Sampo Fondbolag i enlighet med fondens stadgar senast 30.12.2011 klockan 13.00.

Läs mer

Stadgeändringar i fonder

22.11.2011: Stadgeändringarna träder i kraft 22.11.2011.

Läs mer