Om Danske Invest

Danske Invest är det gemensamma varumärket för samtliga koncerninternafonder inom Danske Bank-koncernen.

Danske Invest erbjuder ett bredd utbud av aktie-, bland- och räntefonder med hög kvalitet för investerare i Norden, Tyskland och Luxemburg.

Fonderna distribueras via bankerna inom Danske Bank-koncernen och andra utvalda värdepappersbolag. Genom oss får du tillgång till ett stort antal investeringsexperter som löpande står för förvaltningen av våra fonder. En viktig del av vårt jobb är därför att hitta kompetenta förvaltare som besitter relevant kunskap och kompetens inom respektive investeringsområde.

Vår primära förvaltare är Danske Bank Asset Management, men Danske Invest samarbetar även med andra investeringsexperter och förvaltare runt om i världen. För dig som investerare, innebär detta att Danske Invest kan erbjuda attraktiva fonder av hög kvalitet oavsett om du investerar i europeiska obligationer eller kinesiska aktier.

Vid utgången av 2022 förvaltas ungefär 86 miljarder euro inom Danske Invest. Kapitalet är fördelat på mer än 300 fonder.

 
Om Danske Bank

Sett till värdet av de totala tillgångarna, så är Danske Bank-koncernen den största banken i Danmark och en av de största i Norden.

För mer information, vänligen besök Danske Banks hemsida
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.