Rapporter

Välj ...
Faktablad & produktblad
Informationsbroschyr & fondbestämmelser
Rapporter
Hållbarhetsdokument
Senaste årsrapporterna Dokument
Danske Invest SICAV 2023 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2023 PDF
Danske Invest 2023 PDF
Danske Invest SICAV 2022 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2022 PDF
Danske Invest 2022 PDF
Danske Invest SICAV 2021 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2021 PDF
Danske Invest 2021 PDF
Danske Invest SICAV 2020 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2020 PDF
Danske Invest 2020 PDF
Danske Invest SICAV 2019 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2019 PDF
Danske Invest 2019 PDF
Danske Invest SICAV 2018 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2018 PDF
Danske Invest 2018 PDF
Danske Invest SICAV 2017 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2017 PDF
Danske Invest 2017 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2016 PDF
Danske Invest SICAV 2016 PDF
Danske Invest 2016 PDF
Danske Invest SICAV 2015 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2015 PDF
Danske Invest 2015 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Vuosikertomus 2014 PDF


Senaste halvårsrapporterna Dokument
Danske Invest 2023 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2023 PDF
Danske Invest SICAV 2023 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2022 PDF
Danske Invest 2022 PDF
Danske Invest SICAV 2022 PDF
Danske Invest SICAV 2021 PDF
Danske Invest 2021 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2021 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2020 PDF
Danske Invest SICAV 2020 PDF
Danske Invest 2020 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2019 PDF
Danske Invest SICAV 2019 PDF
Danske Invest 2019 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2018 PDF
Danske Invest SICAV 2018 PDF
Danske Invest 2018 PDF
Danske Invest SICAV 2017 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2017 PDF
Danske Invest 2017 PDF
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy - Puolivuosikertomus 2016 PDF
Danske Invest SICAV 2016 PDF
Danske Invest 2016 PDF
Danske Invest 2015 PDF
Danske Invest 2014 PDF