Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: DK0060910164
Dokument
Produktblad
Prislista
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

10,77

NAV-kurs 24.07.2024

+0,00%

Avkastning idag

+0,28%

Avkastning 1 månad

-0,74%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

The objective of this fund is to generate a return at least equal to the return on bonds from the emerging markets issued in local currency. The fund is accumulating.

PlaceringsinriktningAndelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
6 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 101,88
Efter 3 årEUR 99,80
Efter 5 årEUR 98,88
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Anupam Damani & Nick Saunders

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 31.05.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 000000000000004.874,87% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF1Q6
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 000000000000003.843,84% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF1P8
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2025 000000000000003.523,52% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF170
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 000000000000002.842,84% Obligationer ZAR Sydafrika ZAG000125972
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25.02.2032 000000000000002.752,75% Obligationer RON Rumänien ROO7A2H5YIN8
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 000000000000002.452,45% Obligationer MXN Mexiko MX0MGO0000H9
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 03.06.2027 000000000000002.222,22% Obligationer MXN Mexiko MX0MGO0000D8
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 000000000000002.212,21% Obligationer IDR Indonesien IDG000013509
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 000000000000002.112,11% Obligationer CNY USA XS1450849622
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 000000000000002.012,01% Obligationer PLN Polen PL0000107611
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060910164
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valuta EUR
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 15.11.2017
  Marknadsföringstillstånd Finland, Danmark
  Klass av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
  Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
  Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Tillväxtmarknader
  Jmf-index JPM GBI-EM Global Div USD Levels EUR unhedged
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 23.07.2024 2.136,60
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 23.07.2024 99,88
  NAV-kurs EUR per 24.07.2024 14:00 10,77
  Duration per 28.06.2024 4,86
  Förräntningstakt per 28.06.2024 6,82
 • Risk nyckeltal per 30.06.2024

  Risk nyckeltal per 30.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 1,88 -0,07 -0,22
  Sharpe Ratio -0,35 -0,14
  Volatilitet 5,74 8,21
  Tracking Error 2,27 1,85
  Information Ratio -0,05 -0,08
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.