Danske Invest

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: DK0060500429
Dokument
Produktblad
Prislista
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

11,79

NAV-kurs 12.07.2024

+0,00%

Avkastning idag

+0,94%

Avkastning 1 månad

+2,52%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för nordiska företagsobligationer. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning


Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 106,88
Efter 3 årEUR 100,85
Efter 5 årEUR 104,31
Efter 7 årEUR 106,19
Efter 10 årEUR 111,22
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Kristian Rønde Hefting

Titel: M.Sc. (Applied Economics and Finance)
Bakgrund: Chief Portfolio Manager
Antal års erfarenhet: 11

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.05.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000002.112,11% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 000000000000001.491,49% Obligationer EUR Finland XS2185867673
TELIA COMPANY AB 30.06.2083 000000000000001.421,42% Obligationer EUR Sverige XS2443749648
SWEDBANK AB PERP 000000000000001.401,40% Obligationer USD Sverige XS2580715147
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000001.381,38% Obligationer EUR Danmark XS2675722750
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 000000000000001.361,36% Obligationer EUR Danmark XS2832954270
NOKIA OYJ 4.375% 21.08.2031 000000000000001.301,30% Obligationer EUR Finland XS2488809612
TDC NET AS 6.5% 01.06.2031 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Danmark XS2615584328
LANSFORSAKRINGAR BANK 4% 18.01.2027 000000000000001.241,24% Obligationer EUR Sverige XS2577054716
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB 000000000000001.231,23% Obligationer NOK Norge NO0013091876
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060500429
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valuta EUR
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 09.09.2013
  Marknadsföringstillstånd Finland, Danmark
  Klass av Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
  Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
  Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
  Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Norden
  Jmf-index Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til EUR
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 11.07.2024 3.008,64
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 11.07.2024 113,62
  NAV-kurs EUR per 12.07.2024 14:00 11,79
  Duration per 28.06.2024 2,89
  Förräntningstakt per 28.06.2024 4,81
 • Risk nyckeltal per 30.06.2024

  Risk nyckeltal per 30.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 6,88 0,28 0,85 0,86 1,07
  Sharpe Ratio -0,53 -0,03 0,09 0,23
  Volatilitet 3,25 3,78 3,28 3,05
  Tracking Error 2,86 2,42 2,15 2,05
  Information Ratio 0,77 0,48 0,21 0,01
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.