Danske Invest

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

Morningstar Rating™ : - ESG-fonder - ISIN: DK0060485282
Dokument
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

11,89

NAV-kurs 26.09.2022

+0,00%

Avkastning idag

-8,75%

Avkastning 1 månad

-18,90%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som åtminstone motsvarar långsiktiga globala indexobligationer. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning


Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global ESG 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 88,28
Efter 3 årEUR 94,39
Efter 5 årEUR 100,29
Efter 7 årEUR 107,75
Efter 10 årEUR 111,16
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Christian Østerbye Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Antal års erfarenhet: 27

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.07.2022

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

Fondinnehav per 29.07.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2041 000000000000005.065,06% Obligationer USD USA US912810QP66
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2024 000000000000004.244,24% Obligationer USD USA US912828WU04
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000004.004,00% Obligationer USD USA US912828Y388
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2025 000000000000003.393,39% Obligationer USD USA US912828XL95
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2026 000000000000003.053,05% Obligationer USD USA US912828S505
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 000000000000003.053,05% Obligationer GBP Storbritannien GB00B3LZBF68
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000003.053,05% Obligationer USD USA US9128283R96
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 000000000000002.912,91% Obligationer EUR Italien IT0005246134
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2046 000000000000002.662,66% Obligationer USD USA US912810RR14
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2055 000000000000002.552,55% Obligationer GBP Storbritannien GB00B0CNHZ09
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060485282
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valuta EUR
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 02.09.2010
  Bloomberg DKREAMA DC
  Marknadsföringstillstånd Danmark, Finland
  Klass av Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
  Globala Realräntor, klass SEK W h
  Globala Realräntor, klass SEK h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Bloomberg World Govt Infl. linked All Mat hdg EUR
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 23.09.2022 849,99
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 23.09.2022 0,69
  NAV-kurs EUR per 26.09.2022 14:00 11,89
  Duration per 31.08.2022 4,79
  Förräntningstakt per 31.08.2022 3,03
 • Risk nyckeltal per 31.08.2022

  Risk nyckeltal per 31.08.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -11,72 -1,91 0,06 1,07 1,06
  Sharpe Ratio -0,20 0,07 0,23 0,21
  Volatilitet 7,40 6,37 6,08 6,02
  Tracking Error 0,45 0,41 0,46 0,65
  Information Ratio -0,27 -0,63 -0,69 -0,44
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.