Del

Utbetalning av avkastning för år 2011 på placeringsfonder

Avkastning på avkastningsandelar i Danske Invest Fondbolagets placeringsfonder avskiljs 22.3.2012. Avkastningen utbetalas till andelsägare som varit antecknade i fondandelsregistret den 21.3.2012 för fonderna nedan. Avsikten är att fondernas avkastning inbetalas 28.3.2012 på de bankkonton som meddelats Fondbolaget. Ur tabellen nedan framgår den avkastning för år 2011 som utdelas ägarna av avkastningsandelar i placeringsfonderna som förvaltas av Danske Invest Fondbolag.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.