Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Sustainability : - ISIN: LU1399304283
Dokument
Produktblad
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

10,402

NAV-kurs 29.10.2020

-0,03%

Avkastning 1 dag

+0,32%

Avkastning 1 månad

-0,75%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer med en stark hållbarhetsprofil, vad avser miljö, sociala förhållanden samt bolagsledning (ESG-kriterier), inklusive klimatförändring och växthusgaser.

Mer specifikt investerar fonden två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer som handlas på reglerade marknader, utgivna i OECD-länder av företag som lever upp till internationella principer på hållbarhetsområdet och som inte är aktiva inom kontroversiella sektorer såsom vapen och tillverkning av klusterbomber, alkohol och pornografi.

Minst 75% av förmögenheten investerad i obligationer skall ha en kvalitet som motsvarar en rating på Baa3/BBB- eller högre.

Minst 90% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens totala modifierade duration, inklusive eventuella kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för alla fonder i kategorin "Thematic" är fokus på specifika hållbarhetsteman och/eller -lösningar som exempelvis cirkulär ekonomi.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class A
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
4 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 98,84
Efter 3 årEUR 100,40
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Titel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.901,90% Obligationer EUR Frankrike FR0013292828
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.901,90% Obligationer EUR Frankrike FR0013281755
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000001.631,63% Obligationer EUR Sverige XS1482736185
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000001.571,57% Obligationer EUR Spanien XS1946004451
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.561,56% Obligationer EUR Danmark XS1145526825
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.491,49% Obligationer EUR Tyskland DE000SYM7720
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.461,46% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
2,5 PRYSMIAN SPA 11/4-2015/2022 000000000000001.451,45% Obligationer EUR Italien XS1214547777
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.401,40% Obligationer EUR Belgien BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.371,37% Obligationer EUR Holland XS1550149204
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

European Corporate Sustainable Bond Class A

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1399304283
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 15.06.2016
  Bloomberg DAECSAE LX
  Wertpapierkennnummer A2AL2V
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Luxemburg, Tyskland, Norge, Finland, Schweiz
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Luxemburg, Tyskland, Finland, Norge, Schweiz
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 29.10.2020 703,20
  NAV-kurs EUR per 29.10.2020 10,402
  Duration per 30.09.2020 2,87
  Förräntningstakt per 30.09.2020 1,09
 • Risk nyckeltal per 30.09.2020

  Risk nyckeltal per 30.09.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -1,16 0,13
  Sharpe Ratio 0,13
  Volatilitet 4,12
  Tracking Error 1,77
  Information Ratio -1,10
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.