Danske Invest

India T

Morningstar Rating™ : - ISIN: FI0008810999
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Restriction report
Sustainalytics ESG Risk Rating

1,99076

NAV-kurs 27.07.2021

-0,89%

Avkastning 1 dag

-1,08%

Avkastning 1 månad

+10,41%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Indien eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Indiens ekonomi. Genom valet av aktier eftersträvas för fonden en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen på ifrågavarande aktiemarknad. Fonden följer Danske Invests Policyn för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Placeraren kan teckna och lösa in fondandelar varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

India T
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro Sustainable High Yield ADanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 141,99
Efter 3 årEUR 126,65
Efter 5 årEUR 145,29
Efter 7 årEUR 198,59
Efter 10 årEUR 190,61
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Team Managed (Aberdeen)

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers har stor erfarenhet av att investera i Emerging Markets (nya marknader) – som bland annat omfattar länder i Asien, Sydamerika og Östeuropa, där ekonomierna och aktiemarknaderna genomgår en kraftig utveckling.

Investeringarna styrs från Singapore, Sao Paolo och London, men fondförvaltarna reser överallt i dessa Emerging Markets. Aberdeen lägger stor vikt vid valet av den enskilda aktien och dess långsiktiga potential och investerar aldrig i en aktie utan att först ha besökt företaget.

Investeringsfördelning per 31.05.2021

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
India T

Fondinnehav per 31.05.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Housing Development Finance 000000000000009.619,61% Aktier INR Indien INE001A01036
Infosys Ltd 000000000000008.638,63% Aktier INR Indien INE009A01021
Tata Consultancy Services Ltd. 000000000000008.438,43% Aktier INR Indien INE467B01029
Hindustan Unilever Limited 000000000000006.496,49% Aktier INR Indien INE030A01027
Kotak Mahindra Bank Ltd 000000000000004.894,89% Aktier INR Indien INE237A01028
Ultra Tech Cement Ltd. 000000000000004.234,23% Aktier INR Indien INE481G01011
HDFC Bank Ltd 000000000000003.753,75% Aktier INR Indien INE040A01034
Asian Paints Ltd 000000000000003.633,63% Aktier INR Indien INE021A01026
Axis Bank Ltd 000000000000003.103,10% Aktier INR Indien INE238A01034
SBI Life Insurance Co Ltd S 000000000000002.972,97% Aktier INR Indien INE123W01016
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
India T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810999
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 21.09.2006
  Bloomberg MAINDIG FH
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktie
  Investeringsområde Indien
  Jmf-index MSCI India (TR)-index
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 27.07.2021 22,43
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 27.07.2021 20,53
  NAV-kurs EUR per 27.07.2021 1,99076
 • Risk nyckeltal per 30.06.2021

  Risk nyckeltal per 30.06.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 41,99 8,19 7,76 10,30 6,66
  Sharpe Ratio 0,35 0,40 0,52 0,31
  Volatilitet 23,44 19,75 19,49 21,18
  Tracking Error 9,83 8,51 7,99 7,79
  Information Ratio -0,27 -0,27 0,04 -0,11
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.