Danske Invest

Kompass 25 T

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008803309
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

2,02670

NAV-kurs 01.10.2020

+0,44%

Avkastning 1 dag

+0,17%

Avkastning 1 månad

-0,10%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar

Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen i finländska och utländska fonder, som placerar sina medel på den internationella aktie- eller räntemarknaden. Medlen kan placeras direkt i räntor, aktier och derivat. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. De aktiebaserade placeringarnas andel av tillgångarna kan variera mellan 0 och 50 % och de räntebaserade placeringarnas andel mellan 50 och 100 %. Fonden kan därtill inom de ramar som fastställs i stadgarna placera 0-15 % i alternativa tillgångsslag. I genomsnitt utgör de aktiebaserade placeringarnas andel 25 %, de räntebaserade placeringarnas andel 70 % och de alternativa tillgångsslagens andel 5 %. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en högre avkastning än vad ränteplacering ger, värdesätter en lägre risk jämfört med aktieplacering, godkänner fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka samt önskar diversifiera sina tillgångar effektivt på olika aktie- och räntemarknader. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är den äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att uppnå märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här (in English).

Avkastning

Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 102,31
Efter 3 årEUR 108,16
Efter 5 årEUR 117,29
Efter 7 årEUR 134,01
Efter 10 årEUR 149,25
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Danske Bank Asset Management

Titel: Solution Team
Bakgrund: N/A

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Kompass 25 T

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000010.4510,45% Aktier EUR Danmark DK0060518397
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h 000000000000008.408,40% Fonder EUR Danmark DK0060549863
Danske Invest Euro Government Bond Index W K 000000000000007.887,88% Fonder EUR Finland FI4000282231
Danske Invest Euro Yrityslaina W K 000000000000007.447,44% Fonder EUR Finland FI4000282181
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I 000000000000005.855,85% Fonder EUR Danmark LU1399305330
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h 000000000000005.775,77% Fonder EUR Danmark DK0060500429
iShares Euro Government Bond UCITS ETF 000000000000005.715,71% Obligationer EUR Tyskland IE00B4WXJJ64
Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000005.125,12% Fonder EUR Danmark DK0060609006
iShares Barclays Euro Government Bond 7-10(DE) 000000000000004.194,19% Obligationer EUR Tyskland IE00B1FZS806
SPDR Barclays Euro Government Bond ETF (DE) 000000000000003.583,58% Obligationer EUR Irland IE00B3S5XW04
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Kompass 25 T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008803309
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 08.05.2000
  Bloomberg SAMK25K FH
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Nyckelfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 31.08.2020 1.479,24
  NAV-kurs EUR per 01.10.2020 2,02670
 • Risk nyckeltal per 31.08.2020

  Risk nyckeltal per 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 2,31 2,65 3,24 4,27 4,09
  Sharpe Ratio 0,40 0,53 0,70 0,66
  Volatilitet 7,54 6,71 6,26 6,08
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.