Del

Stadgeändringar i placeringsfonder Arvo Euro Value, Arvo Nordic Value och Danske Invest Euro Ränta

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte 21.12.2011 beslutat att ändra stadgarna för Placeringsfond Arvo Euro Value, Arvo Nordic Value och Danske Invest Euro Ränta.

Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna 23.3.2012 (Danske Invest Euro Ränta 20.2.2012). Stadgeändringarna träder i kraft den 20.6.2012.

Arvo Euro Value
Stadgarna för Placeringsfond Arvo Euro Value ändras på så sätt att den värdestrategi som utgjort fondens placeringsstrategi byts ut mot en utdelningsstrategi. Fondens avkastningsbundna arvode slopas och förvaltningsarvodet är i fortsättningen 1,6 % (p.a.)*, varvid fondens arvodesstruktur är enhetlig med det Danske Invest övriga fondsortimentet.
 
Jämförelseindexet för Placeringsfond Arvo Euro Value ändras till ett inoffi ciellt jämförelseindex. Det inoffi ciella jämförelseindexet för fonden är i fortsättningen MSCI Daily TR Net Europe index. I samband med stadgeändringen ändras namnet på Placeringsfond Arvo Euro Value. Fondens nya namn är Placeringsfond Danske Invest Europa Dividend.
 
Arvo Nordic Value
Stadgarna för Placeringsfond Arvo Nordic Value ändras på så sätt att den värdestrategi som utgjort fondens placeringsstrategi byts ut mot en strategi med fokus på småbolag i det nordiska området. Fondens avkastningsbundna arvode slopas och förvaltningsarvodet är i fortsättningen 1,6 % (p.a.)*, varvid fondens arvodesstruktur är enhetlig med det Danske Invest övriga fondsortimentet.
 
Jämförelseindexet för Placeringsfond Arvo Nordic Value ändras till ett inoffi ciellt jämförelseindex. Det inoffi ciella jämförelseindexet för fonden i fortsättningen är VINX Small Cap NI index. I samband med stadgeändringen ändras namnet på Placeringsfond Arvo Nordic Value. Fondens nya namn är Placeringsfond Danske Invest Nordisk Små Företag.

* I tidningsannonsen som publicerades 19.5.2012 och i kundbrevet som gäller ändring av stadgarna för fonderna Arvo Euro Value och Arvo Nordic Value fanns tyvärr ett fel i samband med förvaltningsarvodet. Avvikande från vad som meddelats tidigare är förvaltningsarvodet 1,75 % (p.a.)fr.o.m. 20.6.2012.

 
Danske Invest Euro Ränta
Stadgarna för Placeringsfond Danske Invest Euro Ränta ändras att motsvara den europeiska defi nitionen av penningmarknadsfonder. Ändringen av fondens stadgar gäller bland annat de nyckeltal som mäter ränte- och kreditrisken samt kravet på kreditbetyg för fondens placeringsobjekt. Ändringarna reducerar den genomsnittliga återstående löptiden och tillåtna ränterisken för fondens placeringar.
 
Dessutom ändras namnet på Placeringsfond Danske Invest Euro Ränta. Fondens nya namn är Placeringsfond Danske Invest Penningmarknad.
 
Stadgeändringar i placeringsfonder förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida. Danske Invest Fondbolag informerar fondandelsägarna om stadgeändringarna per brev.
 
De nya stadgarna som träder i kraft den 20 juni 2012 fi nns att få på webbplatsen www.danskeinvest.fi från och med den 18 maj 2012, från Sampo Banks kontor samt Kundtjänsten på numret 0200 2570 må–fr kl. 9–18 (lna/msa).
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.