Del

Stadgeändringar i placeringsfonder

Läs mer om ändringen av stadgarna för placeringsfonderna Danske Invest Euro High Yield, Euro Företagslån, Hållbart Värde Obligation, Svarta havet och Tillväxtmarknad Aktie.

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte den 17 mars 2014 beslutat att ändra stadgarna för placeringsfonderna Danske Invest Euro High Yield, Danske Invest Euro Företagslån, Danske Invest Hållbart Värde Obligation, Danske Invest Svarta havet och Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 16 maj 2014. Stadgeändringarna träder i kraft den 15 oktober 2014.

Danske Invest Euro High Yield, Danske Invest Euro Företagslån och Danske Invest Hållbart Värde Obligation

Till stadgarna för placeringsfonderna Danske Invest Euro High Yield, Danske Invest Euro Företagslån och Danske Invest Hållbart Värde Obligation fogas möjligheten att placera i kreditriskderivat (”credit default swap”) i syfte att skydda fondens portfölj och effektivisera portföljförvaltningen.

Danske Invest Svarta havet och Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie
 
För att säkerställa ett jämlikt bemötande av andelsägarna flyttas den värderingstidpunkt för värdeberäkningen som fastställs i stadgarna för placeringsfonderna Danske Invest Svarta havet och Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie till morgonen efter värderingsdagen.

Dessutom har i stadgarna för samtliga ovan nämnda fonder gjorts de uppdateringar som baserar sig på ändringen av UCITS IV-direktivet och värdepappersmarknadslagen. Stadgeändringarna medför inga betydande förändringar i placeringsfondernas avkastningsmål och riskprofil.

Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och de har ingen inverkan på fondinnehavens värde eller fondernas placeringspolitik.

De nya stadgarna som träder i kraft den 15 oktober 2014 finns att få på webbplatsen www.danskeinvest.fi, från Danske Banks kontor samt via Kundtjänsten på numret 0200 2570 mån–fre kl. 9–16 (lna/msa) från och med den 4 september 2014.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.