Del

Stadgeändringar i fonder

Stadgeändringarna träder i kraft 22.11.2011.

Fondernas stadgeändringar gäller Danske Invest Fondbolags namnbyte. Fonderna ändras på så sätt att Sampo Fondbolag Ab:s nya namn, vilket är Danske Invest Fondbolag Ab, införs i stadgarna. Därtill ändras paragrafen om fondandelsägarstämma sålunda att de ordinarie fondandelsägarstämman för samtliga fonder som förvaltas av fondbolaget hålls som en stämma, över vilken upprättas ett gemensamt protokoll.
 

De nya stadgarna finns att få 22.11.2011 på webbplatsen www.danskeinvest.fi, från Sampo Banks Kundtjänst eller Sampo Banks och Sampo Bank Private Bankings kontor.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.