Del

Ordinarie fondandelsägarstämma

Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 25.4.2013 kl. 14.00 i Varma auditorium Helsingfors.

Fondandelsägarna placeringsfonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab  sammankallas till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 25.4.2013 kl. 14.00 i Varmas auditorium, Sundholmsstranden 11, 00180 Helsingfors. Ingång från huvuddörrarna. Anmälningen till stämman börjar kl. 13.00. Kaffeservering före mötet.

Vid stämman väljs fondandelsägarnas representanter till fondbolagets styrelse, revisor och revisorssuppleant samt behandlas övriga ärenden som enligt fondernas stadgar ankommer på den ordinarie fondandelsägarstämman. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och rösträtten på stämman fastställs enligt den gällande situationen tio dagar före fondandelsägarstämman.

De fondandelsägare som önskar delta i stämman bör anmäla sig till Danske Invest Fond bolag Ab senast tisdagen den 9.4.2013 kl. 18.00, antingen skriftligen till adressen Danske Invest Fondbolag Ab, PB 1554, 00075 DANSKE BANK (märk kuvertet ”Fondandelsägarstämma”) eller fr.o.m. tisdagen den 2.4.2013 även per telefon 0200 2000 vardagar kl. 8.00–18.00. Anmälan per brev skall vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden löper ut.

I samband med anmälan bör fondandelsägarna meddela de placeringsfonder i vars möten de ämnar delta. Alla deltagarna bör bestyrka sin identitet med offi ciellt identitetsbevis. Representant för fondandelsägare bör dessutom uppvisa daterad fullmakt.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.