Del

Ordinarie fondandelsägarstämma

Sammankallas till ordinarie fondandelsägarstämma tisdagen den 26.4.2016 kl. 14.00 i Varmas auditorium

Sammankallas till ordinarie fondandelsägarstämma tisdagen den 26.4.2016 kl. 14.00 i Varmas auditorium, Sundholmsstranden 11, 00180 Helsingfors. Ingång från huvuddörrarna. Anmälningen till stämman börjar kl. 13.00. Kaffeservering före mötet.
 
Vid stämman väljs fondandelsägarnas representanter till fondbolagets styrelse, revisor och revisorssuppleant samt behandlas övriga ärenden som enligt fondernas stadgar ankommer på den ordinarie fondandelsägarstämman. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och rösträtten på stämman fastställs enligt den gällande situationen tio dagar före fondandelsägarstämman.
 
De fondandelsägare som önskar delta i stämman bör anmäla sig till Danske Invest Fond bolag Ab senast fredagen den 15.4.2016 kl. 20.00, antingen skriftligen till adressen Danske Invest Fondbolag Ab, PB 1554, 00075 DANSKE BANK (märk kuvertet ”Fondandelsägarstämma”) eller fr.o.m. måndagen den 11.4.2016 även per telefon 0200 2000 (lna/msa) må–fre kl. 8.00–20.00. Service på svenska må–fre kl. 9.00–16.00. Anmälan per brev skall vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden löper ut.
 
I samband med anmälan bör fondandelsägarna meddela de placeringsfonder i vars möten de ämnar delta. Alla deltagarna bör bestyrka sin identitet med offi ciellt identitetsbevis. Representant för fondandelsägare bör dessutom uppvisa daterad fullmakt.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.