Del

Nya faktablad för fonderna

De nya överskådliga faktabladen gör det lättare att jämföra olika placeringsfonder. Läs mer.

Faktabladen med basfakta för investerare ersätter 13.6.2012 de förenklade fondprospekten.Syftet med ändringen är att det ska vara lätt att hitta all väsentlig information om fonden som behövs för ett investeringsbeslut. I faktabladet har det förenklade fondprospektet sammanfattats på två A4-sidor.

Faktabladen införs inom hela EU-området före utgången av juni. Ändringen baserar sig på EU-lagstiftningen och syftet är att förenhetliga prospektens uppställning och layout. I faktabladet presenteras uppgifterna om fonden så klart och lättförståeligt som möjligt.Samtidigt blir det lättare att jämföra olika fonder.

Faktabladen innehåller samma basuppgifter som de förenklade fondprospekten. Skillnaden jämfört med det förenklade fondprospektet är att faktabladen också inkluderar en risk/avkastningsprofil, där fonden har placerats på en skala från 1 till 7. Dessutom ersätts TER-talet med en årlig avgift.

En del av uppgifterna i det förenklade fondprospektet finns i Fondprospektet, som ersätter den allmänna delen av fondprospektet 13.6.2012. I Fondprospektet finns de uppgifter som tidigare funnits i det förenklade fondprospektet och som inte ingår i faktabladet med basfakta för investerare. Exempelvis finns uppgifterna om beskattning samt ytterligare information om arvoden och kostnader i fortsättningen i Fondprospektet. Som ny uppgift i Fondprospektet presenteras exempelvis fondens fusionshistoria.

Fråga mer om fonder: Placeringslinjen 0200 2000 (lna/msa) mån–fre kl. 9–18
eller titta in på närmaste Sampo Banks kontor.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.