Del

Namnet på de placeringsfonder som börjar med Sampo ändras

Sampo Bank har bytt namn till Danske Bank 15.11.2012, varför namnet på de placeringsfonder som börjar med Sampo ändras att motsvara namnbytet.

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte 12.9.2012 beslutat att ändra stadgarna för placeringsfonderna nedan. Finansinspektionen har godkänt stadgeändringarna 18.10.2012. Stadgeändringarna träder i kraft 19.12.2012 och de gäller huvudsakligen ändringar av placeringsfondernas namn.

Sampo Bank har bytt namn till Danske Bank 15.11.2012, varför namnet på de placeringsfonder som börjar med Sampo ändras att motsvara namnbytet. Vid sidan av fondernas namnändringar görs till följd av ändringar i lagstiftningen justeringar i stadgarna av teknisk natur.

Därtill justeras 15 § i stadgarna för Placeringsfond Sampo Kompass Aktie sålunda att den ordinarie fondandelsägarstämman för samtliga fonder som förvaltas av fondbolaget kan hållas som en stämma, över vilken upprättas ett gemensamt protokoll.

 

Placeringsfonds gamla namn

Placeringsfonds nya namn

Sampo Kompass 25

Danske Invest Kompass 25

Sampo Kompass 50

Danske Invest Kompass 50

Sampo Kompass 75

Danske Invest Kompass 75

Sampo Kompass Ränta

Danske Invest Kompass Ränta

Sampo Kompass Aktie

Danske Invest Kompass Aktie

Sampo Ränta

Danske Invest Ränta

Sampo Guldgris

Danske Invest Guldgris

Sampo Obligation

Danske Invest Obligation

Sampo 2020

Danske Invest 2020

Sampo 2030

Danske Invest 2030

Sampo 2040

Danske Invest 2040

Sampo Statsobligation

Danske Invest Statsobligation

Sampo Samfundsränta

Danske Invest Samfundsränta

Sampo Samfundsränta Plus

Danske Invest Samfundsränta Plus

Sampo Samfundsobligation

Danske Invest Samfundsobligation

Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och de har ingen inverkan på innehavets värde eller på placeringspolitiken. Stadgeändringarna medför heller inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägarna.

Fondernas stadgar, faktablad och ytterligare information om fonderna samt de stadgar som träder i kraft 19.12.2012 fi nns att få på webbadressen www.danskeinvest.fi eller www.danskebank.fi /fonder, från Danske Banks kontor, webbanken och Kundtjänsten på numret 0200 2570 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.