Del

Klarare prissättning på nyckelfonderna - mer transparens i kostnaderna

Danske Invest Fondbolag Ab förenklar prissättningen av bolagets nyckelfonder från och med den 3 januari 2018. Målet är att öka transparensen i fondernas kostnader så att kunden bättre än tidigare på förhand vet vilka kostnader som tas ut för fonden.

Vad förändras?
Tidigare har det arvode som kunden betalar bestått av det förvaltningsarvode för fonden som framgår av fondernas prislista samt av de arvoden som de fonder som utgör placeringsobjekt för respektive fond har debiterat. Den totalkostnad som dessa bildar kallas för årlig avgift, vars storlek har varierat årligen enligt nyckelfondens placeringsobjekt.

I fortsättningen ingår de arvoden som uppbärs av de fonder som utgör fondens placeringsobjekt i det förvaltningsarvode som Fondbolaget tar ut. Fondens förvaltningsarvode avviker således framöver inte nämnvärt från den årliga avgiften och kunden vet mycket exakt på förhand de kostnader som tas ut för fonden.

Det finns emellertid skäl att beakta att den prestationsbaserade delen av de förvaltningsarvoden som de placeringsfonder eller fondföretag som utgör fondens placeringsobjekt debiterar fortfarande kan tas ut på den fond som utgör placeringsobjekt.

Vilka fonder gäller prisändringen?
Nedan anges de fonder som berörs av prisändringen samt förvaltningsarvodena från och med den 3 januari 2018:
 

Fondens namn Årlig avgift år 2016 Förvaltningsarvode från och med 3.1.2018
Danske Invest Kompass Ränta 0,88 % 0,90 %
Danske Invest Kompass 25 1,07 % 1,05 %
Danske Invest Kompass 50 1,42 % 1,40 %
Danske Invest Kompass 75 1,64 % 1,60 %
Danske Invest Kompass Aktie 1,94 % 1,95 %
Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie 1,86 % 2,00 %
Danske Invest 2020 1,56 % 1,25 %
Danske Invest 2030 1,96 % 1,95 %
Danske Invest 2040 1,97 % 1,95 %
Danske Invest Navigator 1,67 % 1,70 %
 
 
För de flesta nyckelfonder sjunker den årliga avgiften något jämfört med den senaste bekräftade årliga avgiften.
 
Var kan jag få mer information om kostnaderna?
Nyckelfondernas förvaltningsarvoden framgår av fondernas prislista och den årliga kostnaden anges i fondernas faktablad. Den uppdaterade prislistan och fondernas faktablad finns att få från och med den 3 januari 2018.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.