Del

Fusion av Danske Invest -fonder

Fusionerna som fastställts av Finansinspektionen den 2 september 2020 kommer att genomföras den 19 november 2020. Fusionerna kräver inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Danske Invest Fondbolag Ab strävar efter att förenkla sitt urval av fonder registrerade i Finland. Fusionerna som fastställts av Finansinspektionen den 2 september 2020 kommer att genomföras den 19 november 2020 och de gäller följande placeringsfonder:
 

ÖVERLÅTANDE PLACERINGSFOND ÖVERTAGANDE PLACERINGSFOND
Danske Invest Finland Småföretag Danske Invest Finland Aktie
Danske Invest Finland Dividend Plus
Danske Invest Europa Blandfonden Danske Invest Kompass 50
 

Avsikten med fusionerna är att utöka fondernas genomsnittliga storlek genom att minska antalet fonder av mindre intresse för kunderna. På detta sätt uppnås en effektivare administration och portföljförvaltning.
Fusionerna kräver inga åtgärder från andelsägarnas sida och de medför inga skattepåföljder för i Finland allmänt skattskyldiga fondandelsägare.
 
Fondernas andelsägare har rätt att lösa in eller byta ut sina fondandelar utan bytes- eller uttagsavgift genom att lämna ett uppdrag senast onsdagen den 18 november 2020 före stopptiden enligt fondernas stadgar. Inlösen och byte medför normala skattepåföljder. Efter fusionen tillämpas den övertagande fondens stadgar, investeringspolicy och avgifter.
 
Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna också per brev och på sin webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.
 
De övertagande fondernas risker och egenskaper framgår mer ingående av fondernas stadgar och faktablad. Vi ber andelsägarna läsa de övertagande fondernas stadgar, faktablad och prislista, som finns att få på alla Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor, via kundtjänsten på numret 0200 2570 måndag–fredag kl. 9–16 (lna/msa) och på webbadressen www.danskeinvest.fi.
 
Danske Invest Fondbolag Ab
Styrelsen

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.