Del

Fusion av Danske Invest -fonder

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga skattepåföljder för i Finland allmänt skattskyldiga fondandelsägarna.

Danske Invest Fondbolag Ab strävar efter att förenkla sitt urval av fonder registrerade i Finland. Fusionerna och stadgeändringarna som fastställts av Finansinspektionen träder i kraft 26.10.2018 och gäller följande placeringsfonder:
 
 

ÖVERLÅTANDE PLACERINGSFOND ÖVERTAGANDE PLACERINGSFOND
Danske Invest Baltic Equity Danske Invest Eastern Europe Konvergens
Danske Invest Svarta havet
Danske Invest Trans-Balkan*
Danske Invest US Small Cap Value Danske Invest Nordamerika Aktie
Danske Invest Emerging Asia Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie
Danske Invest Penningmarknad Danske Invest Samfundsränta
* Specialplaceringsfond
 
Avsikten med fusionen är att utöka fondernas genomsnittliga storlek genom att minska antalet fonder av mindre intresse för kunderna. På detta sätt vill vi uppnå en effektivare administration och portföljförvaltning.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga skattepåföljder för i Finland allmänt skattskyldiga fondandelsägarna.
 
I de övertagande fondernas stadgar görs i samband med fusionen tekniska ändringar på grund av lagstiftningen (UCITS IV, UCITS V och AIFMD).

Fondens andelsägare har rätt att lösa in eller byta ut sina fondandelar fram till torsdag 25.10.2018 kl. 13.00 utan bytes- eller uttagsavgift. Inlösen och byte medför normala skattepåföljder. I de överlåtande fonderna kan uppdrag inte längre lämnas efter torsdag 25.10.2018 kl. 13.00. I de övertagande fonderna kan uppdrag lämnas på normalt sätt. Efter fusionen tillämpas den övertagande fondens avgifter.

Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om stadgeändringarna också per brev.

De övertagande fondernas risker och egenskaper framgår mer ingående av fondernas stadgar och faktablad. Vi ber Er vänligen läsa stadgarna, faktabladen och prislistan, som finns att få på alla Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor, via Kundtjänsten på numret 0200 2570 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16 och på adressen www.danskeinvest.fi från 10.9.2018.
 
Danske Invest Fondbolag Ab
Styrelsen
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.