Del

Fondupdrag vid årskiftet

Om man önskar lösa in fondandelar på så sätt att de överlåtelsevinster eller -förluster som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2012, ska följande beaktas.

Inlösen av fondandelar verkställs inom år 2012, då uppdraget har lämnats till Sampo Fondbolag i enlighet med fondens stadgar senast 31.12.2012 klockan 13.00, förutsatt att det i enlighet med stadgarna för ifrågavarande fond är möjligt att lämna uppdrag på ifrågavarande dag och att fonden har de kontanta medel som behövs för inlösen. I detta fall meddelar Fondbolaget skattemyndigheten att den eventuella överlåtelseförlust/-vinst som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2012.

Om fonden emellertid inte har de kontanta medel som behövs för inlösen, verkställs inlösen i enlighet med fondens stadgar till det fondandelsvärde som beräknats för den dag när pengarna för försäljningen av placeringsobjekten har erhållits. I detta fall hänför sig en eventuell överlåtelseförlust/-vinst till år 2013.

Danske Invest önskar Gott Nytt år 2013!

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.