Del

Fondupdrag vid årskiftet

Inlösen av fondandelar verkställs inom år 2011, då uppdraget har lämnats till Sampo Fondbolag i enlighet med fondens stadgar senast 30.12.2011 klockan 13.00.

Om man önskar lösa in fondandelar på så sätt att de överlåtelsevinster eller -förluster som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2011, ska följande beaktas:

Inlösen av fondandelar verkställs inom år 2011, då uppdraget har lämnats till Sampo Fondbolag i enlighet med fondens stadgar senast 30.12.2011 klockan 13.00, förutsatt att det i enlighet med stadgarna för ifrågavarande fond är möjligt att lämna uppdrag på ifrågavarande dag och att fonden har de kontanta medel som behövs för inlösen. I detta fall meddelar Fondbolaget skattemyndigheten att den eventuella överlåtelseförlust/-vinst som uppstår vid inlösen hänför sig till år 2011. Om fonden emellertid inte har de kontanta medel som behövs för inlösen, verkställs inlösen i enlighet med fondens stadgar till det fondandelsvärde som beräknats för den dag när pengarna för försäljningen av placeringsobjekten har erhållits. I detta fall hänför sig en eventuell överlåtelseförlust/-vinst till år 2012.


Danske Invest Fondbolag önskar God Jul och Gott Nytt År!

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.