Del

Förändringar i fondernas avgifter

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att sänka förvaltningsavgiften för sammanlagt tio fonder. De nya förvaltningsavgifterna träder i kraft den 1 oktober 2019.

Avgifterna för sammanlagt tio finskregistrerade Danske Invest-fonder sänks från och med den 1 oktober 2019. Av tabellen nedan framgår de fonder som berörs av avgiftsändringarna och under tabellen finns en länk till den uppdaterade prislistan för placeringsfonderna.
 

  Förvaltningsavgifterna 1.10.2019 ->
Placeringsfond Andelsserie T / A Andelsserie W T / W A
Danske Invest Finland Aktie 1,40 % 0,91 %
Danske Invest China 2,00 % 1,30 %
Danske Invest India 2,00 % 1,30 %
Danske Invest Russia 2,00 % 1,30 %
Danske Invest Latin America 2,00 % 1,30 %
Danske Invest Eastern Europe Konvergens 2,00 % 1,30 %
Danske Invest Ränta 0,43 % 0,28 %
Danske Invest Obligation 0,53 % 0,34 %
Danske Invest Samfundsobligation 0,43 % 0,28 %
Danske Invest Samfundsränta Plus 0,38 % 0,25 %
T=Tillväxt
A=Avkastning
W=Retrocession free
   
 
 
PRISLISTA FÖR  PLACERINGSFONDER

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.