Del

Dröjsmål vid beräkning och publikation av fondandelsvärden

Det finns dröjsmål vid beräkning och publikation av fondandelsvärden. Detta medför dröjsmål för verkställandet av uppdrag  som gjorts efter fredagen 30.3.2012 kl. 13.00, eftersom uppdrag kan verkställas först efter fondandelsvärden har beräknats och publicerats.
 
Dröjsmål av verkställandet av uppdrag berör alla placeringsfonder (teckning, inlösen, byten och serieuppdrag  samt avtal om regelbundet fondsparande).
 
Teckning, inlösen, byte och serieuppdrag  samt avtal om regelbundet fondsparande emottags normalt.
 
Vi informerar på nytt om saken ifall situationen förändras.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.