Del

Afrikafonden öppen för handel igen

Danske Invests Afrikafond har varit stängd för handel sedan den 30 maj. Nu öppnar fonden igen så att investerarna har möjlighet att sälja sina andelar.

Sedan den 30 maj 2016 har Danske Invests Afrikafond tyvärr varit stängd för handel. Först gjorde en devalvering av den nigerianska nairan det svårt att fastställa fondandelskursen och senare uppstod problem med att växla egyptiska pund.
 
”Vi har haft en extraordinär situation där det har varit svårt att växla till just de valutor som Afrikafonden hade avsevärda investeringar i. Bakgrunden är att vi måste se till att alla fondsparare behandlas lika och att alla som vill sälja sina andelar ska kunna göra det. Dessvärre har det betytt att vi tvingats hålla fonden stängd för handel under en längre period. Men nu kan vi öppna den igen”, säger Morten Rasten, vd på Danske Invest. 

Innehaven i Nigeria och Egypten har trimmats
Från slutet av maj och fram till idag har fonden lyckats minska sina innehav i Nigeria och Egypten till att sammanlagt utgöra 4 procent av fonden. Istället har fonden placerat i mer likvida papper som exempelvis sydafrikanska statsobligationer.
 
”Vår bedömning är dock att minskningen av investeringarna i Nigeria och Egypten räcker för att vi ska kunna öppna fonden för handel igen och lösa ut dem som vill sälja sina andelar när fonden öppnar igen”, säger Morten Rasten.

Så påverkas du som andelsägare
Nu har du möjlighet att sälja dina andelar i Danske Invest Afrika, klass EUR. Men Danske Invest kommer inte att ge ut nya andelar i fonden eftersom vi överväger att avveckla den eller slå ihop den med en annan fond. I nuläget planerar vi att låta en extra årsstämma ta ställning till det här i början av 2017.
 
Fondandelarnas värde per den 30 november är beräknade till 7,25. Det är en minskning med 0,79 euro sedan fonden stängdes den 30 maj 2016. Minskningen beror huvudsakligen på en försvagning av den nigerianska och egyptiska valutan.
 
 
Ny strategi och ny förvaltare
Från den 1 september övergick Afrikafonden från aktiv till passiv förvaltning. Samtidigt övertog Danske Capital rollen som fondförvaltare från Investec Asset Management. Till följd av dessa förändringar sänktes fondens årliga avgift från 1,85 till 0,62 procent om året. 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.