Del

Afrikafonden byter förvaltare och strategi

Fonden förblir stängd för handel på grund av problem med att växla valuta i Egypten. Danske Invests styrelse undersöker möjligheten att avveckla eller fusionera fonden med en annan fond. Fonden byter även förvaltare.

Fortsatt stängd för handel
Sedan slutet av maj har fonden varit stängd för köp och försäljning på grund av problem med valutaväxlingen i Nigeria och Egypten. Fondens innehav i dessa länder utgör ungefär en fjärdedel av portföljen. I Nigeria har dessa problem delvis lösts, men problemen kvarstår i Egypten som utgör cirka 17 procent av portföljen och det är därför fonden fortsätter att vara stängd tills vidare.

Avveckling eller fusion
Styrelsen anser att situationen inte är hållbar i längden och undersöker därför möjligheten att stänga fonden eller fusionera den med en annan fond för att nå den bästa möjliga lösningen för andelsägarna. När det finns en konkret plan för hur vi ska hantera problemen med valutaväxlingen kommer styrelsen sammankalla en bolagsstämma som sedan fattar beslut om vad som ska hända med fonden.

Byte av förvaltare
Fondens utveckling har varit otillfredsställande och därför har styrelsen i Danske Invest beslutat att avsluta samarbetet med den tidigare portföljförvaltaren Investec Asset Management. From 1 september 2016 är det Danske Capital som kommer att ta över förvaltningen av fonden.

Från aktiv till passiv förvaltning
Fondens tillgångar har minskat till cirka 161 miljoner kr, vilket i praktiken innebär att fonden är för liten för att ha en aktiv förvaltning. Samtidigt har likviditeten försämrats på de marknader där fonden investerar. Strategin i fonden ändras från aktiv förvaltning till passiv förvaltning där fokus ligger på likviditet, riskspridning och låga kostnader. Den nya strategin innebär också att fonden får möjlighet att investera i afrikanska obligationer.

Förändringarna innebär att fondens förvaltningsavgift minskar från 1,85 procent per år till 0,62 procent per år. Ändringar träder i kraft den 1 september 2016.

Så här påverkas du som andelsägare
Du kan fortfarande inte köpa eller sälja andelar i fonden. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för andelsägarna, men just nu vet vi inte när den lösningen är på plats. Afrikafondens värde kommer även i fortsättningen vara beroende av bla börsutvecklingen och valutakurser.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.