Del

Ändringar i investeringspolicyn och de fondspecifika stadgarna

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har på sitt möte den 4 juni 2020 beslutat att ändra de fondspecifika stadgarna, investeringspolicyn och jämförelseindexet för fonden Danske Invest Euro High Yield. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 1 oktober 2020. Stadgeändringarna träder i kraft den 9 november 2020.

Fondens investeringsstrategi ändras på så sätt att emittenten av fondens investeringsobjekt i fortsättningen ska ha en positiv ESG-profil (Environment, Social and Governance) eller en ESG-profil som utvecklas positivt. Vid bedömningen av investeringsobjektets risker och möjligheter används i fortsättningen utöver ekonomiska kriterier också ESG-kriterier. Målet är dessutom att helt undvika investeringar i vissa branscher som klassificerats som skadliga.
 
I samband med att ändringen av stadgarna träder i kraft ändras fondens namn och jämförelseindex. Fondens namn är i fortsättningen Danske Invest Euro Sustainable High Yield och fondens jämförelseindex Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3 % Issuer Capped Index.
 
Ändringen av stadgarna inverkar inte på fondens avgifter.
 
Ändringarna ovan förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om stadgeändringen också på sin webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.
 
De nya stadgarna som träder i kraft den 9 november 2020 finns från och med den 8 oktober 2020 att få på adressen www.danskeinvest.fi, från Danske Banks kontor och via Kundtjänsten på numret 0200 2570 måndag–fredag kl. 9–16 (lna/msa).
 
 
Danske Invest Fondbolag Ab
Styrelsen

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.