Del

Ändringar i fonden Danske Invest Nordamerika Aktie

Styrelsen för Danske Invest Fondbolag Ab har beslutat att byta portföljförvaltare och placeringsinriktning för fonden Danske Invest Nordamerika Aktie och sänka fondens förvaltningsarvode.

Danske Invest följer kontinuerligt upp och bedömer framgången hos portföljförvaltarna i samtliga av sina förvaltade fonder i syfte att säkerställa att bolaget kan erbjuda investerarna lockande och konkurrenskraftiga fondprodukter. Som en följd av denna process har vi beträffande fonden Danske Invest Nordamerika Aktie kommit fram till att byta fondens portföljförvaltare och justera fondens placeringsinriktning.

Genom de ändringar som nu görs tror vi att fonden kan erbjuda bättre möjligheter att uppnå en konkurrenskraftig avkastning efter kostnader.

Hur förändras placeringsinriktningen?
För fondens portföljförvaltning har hittills ansvarat Wellington Management, vars placeringsinriktning har vilat på ett traditionellt aktivt val av aktier. Aktiemarknaden i USA hör emellertid till en av de mest noggrant analyserade och effektiva marknaderna i världen. Därför har det varit svårt för portföljförvaltaren att med hjälp av en placeringsinriktning som bygger på traditionellt aktivt aktieval uppnå meravkastning jämfört med den allmänna utvecklingen på marknaden.

För fondens portföljförvaltning ansvarar i fortsättningen Danske Bank Asset Management. Fondens placeringsinriktning kommer också i fortsättningen att vara aktiv, men i stället för traditionellt aktieval bygger portföljförvaltningen på Danske Bank Asset Managements kvantitativa Risk Premia Concentrated-strategi. Vid valet av aktier prioriteras fem med statistiska metoder på förhand fastställda faktorer (värdering, momentum, kvalitet, utdelning och värdefluktuation) och på basis av dem väljs typiskt 70–100 bolag till placeringsportföljen.

Vad innebär detta för investeraren?
Tack vare den nya och mer effektiva placeringsstrategin minskar kostnaderna för fonden och fondens förvaltningsarvode sjunker sålunda betydligt. Fondens förvaltningsarvode är i fortsättningen 0,60 % i stället för det tidigare 1,50 %. Fondens placeringsinriktning, för vilken redogörs i fondens faktablad, har uppdaterats att motsvara den förändrade placeringsstrategin. Fonden investerar fortfarande i nordamerikanska aktier, varför fondens namn och stadgar är oförändrade.
 

  Förvaltningsarvode
fram till 19.12.2017
Förvaltningsarvode
från och med 20.12.2017
Danske Invest
Nordamerika Aktie T
1,50 % 0,60 %
Danske Invest
Nordamerika Aktie A
1,50 % 0,60 %
 
Mer information om fonden Danske Invest Nordamerika Aktie finns i fondens faktablad, fondernas prislista, fondens stadgar och fondprospektet.
 
Danske Invest Fondbolag Ab

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.