DelClose

Ändringar i fonden Danske Invest Global Tech

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna och placeringsinriktningen för fonden Danske Invest Global Tech. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 5 februari 2018. Stadgeändringarna träder i kraft den 4 april 2018.

Danske Invest följer kontinuerligt upp och bedömer framgången hos portföljförvaltarna i samtliga av sina förvaltade fonder för att säkerställa att bolaget kan erbjuda investerarna lockande och konkurrenskraftiga fonder. Som en följd av denna process har vi beträffande fonden Danske Invest Global Tech kommit fram till att byta fondens portföljförvaltare, justera fondens placeringsinriktning och ändra fondens namn.

Hur förändras fondens stadgar och placeringsinriktning?
I och med den nya placeringsinriktningen har fonden i fortsättningen som mål att följa avkastningsutvecklingen i fondens jämförelseindex. Fondens officiella jämförelseindex är framöver S&P North America Technology Sector och det publiceras i enlighet med stadgeändringarna i fondens faktablad. För fondens portföljförvaltning ansvarar i fortsättningen Danske Bank Asset Management.

I samband med att ändringen av stadgarna träder i kraft ändras fondens namn att motsvara den nya placeringsinriktningen och namnet är i fortsättningen Danske Invest Teknologi Index. Utöver ovan nämnda ändringar uppdateras fondens stadgar med anledning av stadgeändringarna.
 

Fondens namn
fram till 3.4.2018
Fondens namn
från och med 4.4.2018
Placeringsfond
Danske Invest Global Tech
Placeringsfond
Danske Invest Teknologi Index
 
 
Vad innebär detta för investerarna?
Tack vare den nya och effektivare placeringsstrategin minskar kostnaderna för fonden och fondens förvaltningsarvode sjunker sålunda betydligt. Förvaltningsarvodet är i fortsättningen 0,50 % i stället för det tidigare 1,70 % och ändringen träder i kraft redan från och med den 1 mars 2018.
 
Fondens namn:
Danske Invest Global Tech /
Danske Invest Teknologi Index
Förvaltningsarvode fram till 28.2.2018 Förvaltningsarvode från och med 1.3.2018
  Andelsslag T / A 1,70 % 0,50 %
  Andelsslag W T / W A 1,11 % 0,33 %
 
Ändringarna ovan förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. De nya stadgarna som träder i kraft den 4 april 2018 finns från och med den 28 februari 2018 att få på adressen www.danskeinvest.fi, från Danske Banks kontor och via Kundtjänsten på numret 0200 2570 mån–fre kl. 9–16 (lna/msa).
 
Danske Invest Fondbolag Ab
Styrelsen
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.