Del

Ändring av stadgarna för Danske Invests placeringsfonder

Läs mer om ändringen av stadgarna för Danske Invests specialplaceringsfonder

Styrelsen för Danske Invest Fondbolag Ab har 22.5.2015 beslutat att ändra stadgarna för specialplaceringsfonderna Danske Invest Commodity, Eliksir, Danske Invest Emerging Markets Debt, Danske Invest Europe Enhanced Index, Danske Invest Finland Opportunities, Danske Invest Guld, Danske Invest High Yield, Danske Invest North America Enhanced Index och Danske Invest Trans-Balkan. De ändrade stadgarna har tillställts Finansinspektionen för kännedom 3.6.2015 och de träder i kraft 6.8.2015.

I fondernas stadgar har gjorts tekniska ändringar som hänför sig till regleringen av placeringsfonder. Samtidigt byter specialplaceringsfonden Eliksir namn och heter i fortsättningen specialplaceringsfond Danske Invest Eliksir. I stadgarna för specialplaceringsfond Danske Invest Trans-Balkan begränsas möjligheten att använda derivat genom att gränserna för deltatalet slopas. Fondernas riskprofiler förändras inte i och med ändringen av stadgarna. De rekommenderade placeringstiderna i fonderna är oförändrade.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna.
 
Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om stadgeändringarna dessutom med annonser i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 2.7.2015.
 
De nya stadgarna som träder i kraft 6.8.2015 finns att få på webbplatsen www.danskeinvest.fi, från Danske Banks kontor samt via Kundtjänsten på numret 0200 2570 må–fr kl. 9-16 (lna/msa) från och med 2.7.2015.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.