Danske Invest

Samfundsränta Plus T

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: FI0008810361
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondens hållbarhetsöversikt
Fondprospekt

1,40644

NAV-kurs 20.08.2019

+0,00%

Avkastning 1 dag

+0,08%

Avkastning 1 månad

+0,93%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att uppnå på de placerade medlen bättre värdeökning än på penningmarknaden genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i korta ränteinstrument i euro, såsom masslån med rörlig och fast ränta, företagscertifikat eller övriga ränteprodukter. Emittenter kan vara banker och företag samt stater, kommuner och andra offentliga samfund. Fondens modifierade duration, dvs. ränterisk, kan vara högst 2. Värdepapper och penningmarknadsinstrument av andra än nordiska värdepappersemittenter eller emittenter som noteras i Finland ska ha en kreditvärdering motsvarande minst Moody’s Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Fonden riktar sig till institutionella placerare, t.ex. för företagens kassahantering. Fondens risker är under normala förhållanden högre än i penningmarknadsfond och fondens värde kan också sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Samfundsränta Plus T
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2020 ADanske Invest
2020 TDanske Invest
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Opportunities ADanske Invest
Finland Opportunities TDanske Invest
Finland Samfundsaktie ADanske Invest
Finland Samfundsaktie TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield ADanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
Hållbart Värde Obligation ADanske Invest
Hållbart Värde Obligation TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
Latin America ADanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigator ADanske Invest
Navigator TDanske Invest
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Nordamerika Aktie ADanske Invest
Nordamerika Aktie TDanske Invest
North America Enhanced Index ADanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsobligation ADanske Invest
Samfundsobligation TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Statsobligation ADanske Invest
Statsobligation TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,72
Efter 3 årEUR 101,88
Efter 5 årEUR 104,65
Efter 7 årEUR 111,16
Efter 10 årEUR 123,85
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Riitta Louhento

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: BBA
Antal års erfarenhet: 33

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 28.06.2019

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Samfundsränta Plus T

Fondinnehav per 28.06.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
KBCBB 2 3/8 11/25/24 000000000000004.274,27% Obligationer EUR Belgien BE0002479542
NORDEA BANK AB FRN 10/11-2015/2025 000000000000003.473,47% Obligationer EUR Finland XS1317439559
2,875 ABN-AMRO BANK NV EMTN 30/6-2015/2025 000000000000003.443,44% Obligationer EUR Holland XS1253955469
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000003.143,14% Obligationer EUR Sverige XS1072796870
2,875 BNP PARIBAS FRN 20/3-2014/2026 000000000000002.362,36% Obligationer EUR Frankrike XS1046827405
2,5 TVO EMTN 17/3-2014/2021 000000000000002.322,32% Obligationer EUR Finland XS1043513529
SAMPO OYJ (CP) 11/09-2019 000000000000001.791,79% Obligationer EUR Finland UNKN43685
6,50 LLOYDS TSB BANK 24/3-2010/2020 000000000000001.551,55% Obligationer EUR Storbritannien XS0497187640
6,375 ABN-AMRO BANK 27/4-2011/2021 000000000000001.341,34% Obligationer EUR Holland XS0619548216
6,00 BARCLAYS BANK 14/1-2010/2021 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Storbritannien XS0525912449
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Samfundsränta Plus T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810361
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fonds domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 100 000 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 21.02.2006
  Bloomberg SAMILPG FH
  Marknadsföringstillstånd i Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Kort ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index 12 mån Euribor-index
  Rekommenderad placeringshorisont 1 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 31.07.2019 483,83
  NAV-kurs EUR per 20.08.2019 1,40644
  Duration per 31.07.2019 0,83
  Förräntningstakt per 31.07.2019 0,44
 • Risk nyckeltal per 31.07.2019

  Risk nyckeltal per 31.07.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,72 0,62 0,91 1,52 2,16
  Sharpe Ratio 3,40 2,99 3,11 1,57
  Volatilitet 0,29 0,39 0,55 1,27
  Tracking Error 0,27 0,37 0,46 1,20
  Information Ratio 2,52 2,10 2,59 1,17
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.