Danske Invest

Euro Företagslån T

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008803168
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report
Carbon footprint report

0,36731

NAV-kurs 01.10.2020

+0,03%

Avkastning 1 dag

+0,34%

Avkastning 1 månad

+0,81%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i masslån i euro som emitterats av företag. Emittenter kan därtill vara exempelvis stater, finansinstitut eller andra än europeiska företag. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Klassificerade placeringsobjekt ska ha en kreditvärdering motsvarande i genomsnitt minst Moody's Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en högre avkastning än vad traditionell masslåneplacering ger, men som på grund av den högre risken inte önskar placera sina medel på aktiemarknaden. Placeraren måste emellertid godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder i kategorin "Integrated" är att de förvaltas aktivt av ett team av fondförvaltare som på ett systematiskt sätt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är den äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att uppnå märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här (in English).

Avkastning

Euro Företagslån T
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 99,33
Efter 3 årEUR 104,24
Efter 5 årEUR 111,20
Efter 7 årEUR 120,29
Efter 10 årEUR 136,40
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Bent Høegh-Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Economics & Business Administration)
Antal års erfarenhet: 18

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro Företagslån T

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.801,80% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000001.731,73% Obligationer EUR Frankrike XS1413581205
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000001.671,67% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.581,58% Obligationer EUR Sverige XS1713462585
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 000000000000001.501,50% Obligationer EUR Frankrike FR0013398070
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.301,30% Obligationer EUR Sverige XS1907150350
2,875 AB INBEV SA/NV 02/04-2020/2032 000000000000001.301,30% Obligationer EUR Belgien BE6320935271
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000001.291,29% Obligationer EUR Danmark XS1068866950
0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 000000000000001.231,23% Obligationer EUR Luxemburg XS2056572154
UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL 000000000000001.191,19% Obligationer EUR Frankrike FR0013330529
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro Företagslån T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008803168
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 29.10.1999
  Bloomberg MANEUYK FH
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index Barclays Capital Index Euro Aggregate 500m Corporate-index
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 31.08.2020 475,70
  NAV-kurs EUR per 01.10.2020 0,36731
  Duration per 31.08.2020 5,17
  Förräntningstakt per 31.08.2020 0,88
 • Risk nyckeltal per 31.08.2020

  Risk nyckeltal per 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -0,67 1,39 2,15 2,67 3,15
  Sharpe Ratio 0,36 0,58 0,74 0,69
  Volatilitet 4,96 4,26 3,84 4,46
  Tracking Error 0,58 0,77 0,75 1,33
  Information Ratio -0,94 -0,60 -0,57 -0,25
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.