Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: DK0060485522
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

9,65

Osuuden arvo 30.05.2024

+0,00%

Päivätuotto

-0,41%

Tuotto 1 kuukausi

-0,82%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien joukkovelkakirjamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa paikallisessa valuutassa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, jotka on noteerattu paikallisessa valuutassa.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahastossa voidaan käyttää johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Rahastossa voi olla korkea luottoriski ja varoja voidaan sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joiden luottoluokitus on heikompi kuin BBB/Baa3 eli heikon luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa riskitaso huomioiden. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti maailmanlaajuisille kehittyville joukkolainamarkkinoille sekä hyötyä valuuttakurssien muutoksista. Sijoittajan tulee hyväksyä sijoitusten voimakaskin arvonvaihtelu ja se, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
ESG Osake KDanske Invest
ESG Osake TDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EURDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EURDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus KDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
10

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 104,81
3 vuotta sittenEUR 100,89
5 vuotta sittenEUR 101,11
7 vuotta sittenEUR 98,90
10 vuotta sittenEUR 107,49
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Anupam Damani & Nick Saunders

Goldman Sachs Asset Management on yksi maailman johtavista varainhoitajista, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja -tuotteita kaikissa keskeisissä omaisuuslajeissa. Yksittäiset sijoitustiimit ja salkunhoitajat toimivat lähellä kohdemarkkinoita ympäri maailman.

Goldman Sachs Asset Managementin yleisen sijoitusfilosofian mukaan, johdonmukainen pitkän aikavälin positiivinen tuotto voidaan saavuttaa hyödyntämällä laajaa valikoimaa erilaisia sijoitusmahdollisuuksia yhdistettynä salkun kurinalaiseen riskienhallintaan. 

Omistusanalyysi per 27.03.2024


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Omistukset per 27.03.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 000000000000005.225,22% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1Q6
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 000000000000004.074,07% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1P8
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2025 000000000000003.683,68% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF170
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 000000000000002.832,83% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125972
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 000000000000002.602,60% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000H9
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8% 31.01.2030 000000000000002.542,54% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000106998
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 000000000000002.392,39% Korkosijoitukset PLN Puola PL0000113783
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 03.06.2027 000000000000002.342,34% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000D8
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 000000000000002.312,31% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000013509
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 000000000000002.172,17% Korkosijoitukset CNY Yhdysvallat XS1450849622
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060485522
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 21.01.2013
  Markkinointilupa Suomi, Tanska
  Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
  Muut osuuslajit Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
  Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
  Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
  Vertailuindeksi JPM GBI-EM Global Diversified LOC in EUR
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 29.05.2024 2.158,99
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 29.05.2024 3,57
  Osuuden arvo EUR per 30.05.2024 14:00 9,65
  Duraatio per 30.04.2024 4,80
  Yield to maturity per 30.04.2024 6,85
 • Tunnusluvut per 30.04.2024

  Tunnusluvut per 30.04.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 4,81 0,29 0,22 -0,16 0,72
  Sharpe Ratio -0,24 -0,07 -0,08 0,05
  Volatiliteetti 5,83 8,36 8,28 8,88
  Tracking Error 2,28 1,86 1,75 1,61
  Information Ratio -0,25 -0,24 -0,37 -0,34
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.