Artikkelin arkisto

Näytä suodattimia >
Published
Category
Search
Our Funds
Perspective
Responsible investments

Kuusi Danske Investin rahastoa luokitellaan nyt kestäviksi

01.07.2021: Onko sinulle tärkeää, että rahastosijoituksesi tukevat kestävää kehitystä? Siinä tapauksessa meillä on hyviä uutisia. Osa Danske Investin indeksirahastoista luokitellaan nyt kestäviksi rahastoiksi eli EU:n SFDR-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi tuotteiksi.

Lue lisää

Kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvä osakerahasto houkuttelee monia uusia sijoittajia

22.06.2021: Sijoittaminen Danske Invest Global Sustainable Future -osakerahastoon on herättänyt suurta kiinnostusta siitä lähtien, kun rahasto aloitti nykyisen salkunhoitostrategian mukaisen toiminnan syyskuussa 2020. Salkunhoitajat kertovat vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista.

Lue lisää

Kokenut tiimi vastaa jatkossa kaikista Danske Investin kehittyvien markkinoiden joukkolainoista

05.05.2021: Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta -rahasto vaihtaa salkunhoitajaa ja alentaa hallinnointipalkkiota. Samalla rahastosta tulee osa Danske Investin kansainvälisesti tunnustettua kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjojen sijoitustiimiä.

Lue lisää

Kaupankäynti tiettyjen rahastojen osuuksilla keskeytyy paikallisten pyhäpäivien vuoksi

03.05.2021: Lähipäivinä (03-05-2021 - 05-05-2021) kaupankäynti Danske Invest- ja Danske Invest Index -rahastoyhtiöiden yksittäisten rahastojen osuuksilla keskeytyy pörssien kiinniolon vuoksi.

Lue lisää

Muutoksia rahaston säännöissä ja hallinnointipalkkiossa

14.04.2021: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 17.12.2020 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest USA Equity Factors –rahaston sääntöjä ja hallinnointipalkkiota. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 18.3.2021. Sääntömuutokset tulevat voimaan 19.5.2021.

Lue lisää

Rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2020

12.04.2021: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot maksetaan 16.4.2021.

Lue lisää

Danske Invest tiukentaa ilmastovaatimuksia

30.03.2021: Jatkossa Danske Investin hallinnoimissa rahastoissa ei lähtökohtaisesti ole enää yrityksiä, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee hiilestä, öljyhiekasta tai turpeesta. Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden tukemiseksi nämä polttoainetyypit poistuvat rahastoista viimeistään vuonna 2040.

Lue lisää

Our Funds

Morningstar valitsi Danske Invest Eurooppa Osake -rahaston Suomen parhaaksi

19.03.2021: Morningstar on juuri pitänyt vuoden 2021 palkintojuhlan, jossa Euroopan parhaat salkunhoitajatiimit palkittiin pitkän aikavälin varainhoitotuloksista. Suomessa Danske Invest Eurooppa Osake valittiin parhaaksi eurooppalaisten osakkeiden kategoriassa.

Lue lisää

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Uudet EU-säädökset helpottavat kestävyyselementtejä sisältävien sijoituskohteiden vertailua

10.03.2021: Onko sinulle tärkeää, että sijoituksesi tukevat kestävää kehitystä? Nyt vastuullisesta sijoittamisesta tulee entistä läpinäkyvämpää.

Lue lisää

Uusi vertailuindeksi rahastolle

20.10.2020: Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond -rahasto saa 20. lokakuuta 2020 alkaen uuden vertailuindeksin. Jatkossa rahaston tuottoa verrataan Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into EUR) -joukkolainaindeksiin. Tähän saakka rahaston vertailuindeksinä on ollut Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return (hedged into the respective class currency) -indeksi.

Lue lisää

Sulautumisia Danske Investin rahastoissa

12.10.2020: Finanssivalvonnan vahvistamat sulautumiset toteutetaan 19.11.2020. Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Lue lisää

Muutoksia sijoituspolitiikassa ja rahastokohtaisissa säännöissä

08.10.2020: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 4.6.2020 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Euro High Yield –rahaston rahastokohtaisia sääntöjä, sijoituspolitiikkaa sekä vertailuindeksiä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 1.10.2020. Sääntömuutokset tulevat voimaan 9.11.2020.

Lue lisää

Euroopan vanhin kestävyysmerkintä ennätyksellisen monille Danske Investin rahastoille

25.09.2020: Suuri osa Danske Investin rahastoista on juuri saanut LuxFLAG ESG -kestävyysmerkinnän. Näin Danske Investistä tulee eniten LuxFLAG-merkintöjä rahastoilleen saanut eurooppalainen varainhoitaja.

Lue lisää

Global Sustainable Future
Responsible investments

Globaalin osakerahaston sijoitusstrategia ja nimi muuttuvat

08.09.2020: Tanskaan rekisteröidyn Danske Invest Global StockPicking –rahaston nimi ja sijoitusstrategia muuttuvat.

Lue lisää

Sosiaalisen vastuun kysymykset korostuneet alkuvuonna salkunhoitajien ja yritysten välisissä keskusteluissa

12.05.2020: Energia, ilmasto ja siirtyminen kohti vähähiilistä tulevaisuutta olivat vuonna 2019 asialistan kärjessä, kun Danske Bankin salkunhoitajat kävivät keskusteluja yritysten kanssa. Koronakriisi on kuitenkin alkuvuonna selvästi nostanut sosiaalisen vastuun kysymysten roolia.

Lue lisää

Rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2019

14.04.2020: Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot maksetaan 21.4.2020.

Lue lisää

Toimeksiantojen toteutuksen tilanne normalisoitunut

26.03.2020: Viime viikkoina Danske Invest on joutunut useiden muiden pohjoismaisten rahastoyhtiöiden tavoin väliaikaisesti keskeyttämään kaupankäynnin rahastoissa, joissa rahasto-osuuden arvoa ei ole pystytty riittävän luotettavasti määrittämään. Syynä tälle on ollut poikkeuksellinen markkinatilanne erityisesti luottoriskimarkkinoilla yritysten – ja pankkien joukkovelkakirjalainojen osalta.

Lue lisää

Danske Investin toimet osuudenomistajien suojaamiseksi koronakriisin aikana

24.03.2020: Danske Invest on ryhtynyt erilaisiin toimiin sijoituksiesi turvaamiseksi mahdollisimman tehokkaasti kriisin aikana. Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Janne Hirvonen kertoo näistä tarkemmin.

Lue lisää

Sääntömuutoksia Danske Invest -rahastoissa

18.02.2020: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 26.11.2019 päättänyt muuttaa kaikkien Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sääntöjä. Finanssivalvonta on 27.1.2020 vahvistanut sijoitusrahastojen ja yhteisten sääntöjen sääntömuutokset. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy on 9.12.2019 toimittanut erikoissijoitusrahastojen sääntöjä koskevat muutokset tiedoksi Finanssivalvonnalle.

Lue lisää

Uusi kestävyyteen panostava rahasto tavoittelee lisätuottoa globaaleista osakkeista

07.02.2020: Danske Bank panostaa koko ajan sijoitusratkaisuvalikoimansa kehittämiseen ja uusien mielenkiintoisten sijoitusmahdollisuuksien tarjoamiseen. Sijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen ESG-kriteereiden mukaiseen sijoittamiseen on voimakkaassa kasvussa.

Lue lisää

Matala korkotaso vaikuttaa monen rahaston tuottomahdollisuuksiin

28.01.2020: Matalan korkotason vuoksi Danske Invest aikoo jatkossa merkitä rahastot, joiden tuottomahdollisuuksia sijoittajien on erityisesti pidettävä silmällä.

Lue lisää

Tupakkayhtiöt poistuvat kaikista Danske Investin rahastoista

19.11.2019: Asiakkaiden vaatimuksiin vastatakseen Danske Invest ei enää jatkossa sijoita tupakkayhtiöihin. Uusi sijoitusrajoitus tulee voimaan Danske Investin rahastoissa lähitulevaisuudessa 19.11.2019 jälkeen.

Lue lisää

Sulautumisia Danske Invest -rahastoissa

08.10.2019: Finanssivalvonnan vahvistamat sulautumiset ja sääntömuutokset tulevat voimaan 21.11.2019. Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Lue lisää

Muutoksia rahastojen palkkioissa

01.10.2019: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt alentaa yhteensä kymmenen rahaston hallinnointipalkkiota. Hallinnointipalkkiomuutokset tulevat voimaan 1.10.2019.

Lue lisää

Rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2018

25.03.2019: Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot maksetaan 29.3.2019.

Lue lisää

Muutoksia Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastossa

27.02.2019: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat rahaston sijoituspolitiikkaa ja sääntöjä. Edellä mainitut muutokset liittyvät sijoitusstrategiassa tehtäviin muutoksiin, joilla tavoitellaan entistä systemaattisempaa salkunhoitotyyliä ja sijoittajille houkuttelevampaa globaalia kehittyvien markkinoiden osakerahastoa. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 2.1.2019. Sääntömuutokset tulevat voimaan 9.4.2019.

Lue lisää

Danske Invest SICAV Germany rahasto sulautuu

06.02.2019: Danske Invest yksinkertaistaa rahastovalikoimaansa fuusioimalla rahastoja, joissa sijoittajien kiinnostus on vähäinen tai jotka eivät tarjoa riittävästi lisäarvoa sijoittajille. Luxembourgin Danske Invest SICAV -rahaston hallitus on päättänyt sulauttaa Danske Invest SICAV Germany -alarahaston Danske Invest SICAV Europe Small Cap -alarahastoon.

Lue lisää

Osuudenomistajien edustajan valinta Danske Invest Management A/S:n hallitukseen

05.02.2019: Danske Investin Tanskaan rekisteröityjen rahastojen osuudenomistajat voivat valita edustajansa Danske Invest Management A/S -yhtiön hallitukseen.

Lue lisää

Danske Invest Management A/S - väliaikainen kaupankäynnin keskeytys

03.01.2019: Tanskaan rekisteröityjen rahastojen kaupankäynti oli keskeytettynä 2-3.1.2019.

Lue lisää

Danske Invest Tavoite 2020 rahaston palkkio alenee

19.12.2018: Danske Invest Tavoite 2020 rahaston hallinnointipalkkio alenee 1,15 prosenttiin 1.1.2019 alkaen.

Lue lisää

Danske Invest SICAV

11.12.2018: Lakkautamme Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic -rahaston, koska sillä on liian vähän sijoittajia pytyäkseen toimimaan tehokkaasti.

Lue lisää

Danske Invest -rahastojen sulautuminen

10.09.2018: Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä niistä aiheudu osuudenomistajille kustannuksia tai veroseuraamuksia.

Lue lisää

Parannamme rahaston ehtoja

20.07.2018: Pyrimme Danske Investissä tekemään rahastoihimme sijoittamisesta aina vain kiinnostavampaa. Siksi olemme nyt muuttaneet Danske Invest SICAV Europe Long-Short Dynamic -rahastomme ehtoja sen tuottomahdollisuuksien parantamiseksi nykyisellä riskitasolla.

Lue lisää

Danske Invest Neutral -rahastolle Hedge Fund Journalin palkinto

10.04.2018: Hedge Fund Journal on palkinnut Danske Invest Neutral -rahaston seitsemän vuoden aikavälillä parhaiten tuottaneena rahastona. Palkinto tuli absoluuttista tuottoa tavoittelevien UCITS -korkorahastojen kategoriassa.

Lue lisää

Rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2017

05.04.2018: Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot maksetaan 10.4.2018.

Lue lisää

Muutoksia Danske Invest Global Tech -rahastossa

28.02.2018: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Danske Invest Global Tech -rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 5.2.2018. Sääntömuutokset tulevat voimaan 4.4.2018.

Lue lisää

Danske Bank ei jatkossa sijoita kivihiili- ja öljyhiekkayhtiöihin

27.02.2018: Danske Invest rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja Danske Bank tukee muutosta kohti vihreämpää taloutta ja laajentaa sitoumustaan kestävään sekä vastuulliseen sijoittamiseen. Osana Danske Bankin strategiaa myös Danske Investin rahastoissa tulee voimaan uusia rajoitteita kivihiili- ja öljyhiekkayhtiöille sijoituskohteina.

Lue lisää

Muutoksia Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahastossa

20.12.2017: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt vaihtaa Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahaston salkunhoitajaa ja sijoituspolitiikkaa sekä alentaa rahaston hallinnointipalkkiota.

Lue lisää

Ratkaisurahastojen hinnoittelu selkeytyy - kustannuksiin enemmän läpinäkyvyyttä

18.12.2017: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy selkeyttää ratkaisurahastojensa hinnoittelua 3.1.2018 alkaen. Tavoitteena on lisätä rahastokustannusten läpinäkyvyyttä, jotta asiakas tietäisi entistäkin paremmin ennakkoon kulut, jotka rahastosta veloitetaan.

Lue lisää

Kolmen sijoitusrahaston lakkauttaminen

16.11.2017: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 16.11.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa kolmen hallinnoimansa sijoitusrahaston toiminnan.

Lue lisää

Danske Investin rahastoille kestävyysprofiili

22.09.2017: Kestävyysprofiili sisältää muun muassa Danske Investin sijoittajien usein kysymiä tietoja rahastojen ympäristövaikutuksista, yhteiskuntavastuusta ja yritysten johtamisesta.

Lue lisää

Muutoksia Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahastossa

25.06.2017: Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahasto on menestynyt erinomaisesti tuottovertailuissa ja rahaston pääomat ovatkin kasvaneet yli rahaston salkunhoitajan Generation Investment Management LLP:n kanssa ennakkoon sovitun tavoitekoon.

Lue lisää

Kehittyvien osakemarkkinoiden rahastoissa merkintäpalkkioetu

15.06.2017: Kehittyville osakemarkkinoille voi nyt sijoittaa maailmanlaajuisesti hajautetusti Danske Invest -rahastojen kautta ilman merkintäpalkkiota 31.8.2017 asti. Merkintäpalkkioetu koskee Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat, Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets, Class A sekä Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR -rahastoja.

Lue lisää

Danske Invest Afrikka, osuuslaji EUR -rahasto lakkautetaan 15.6.2017

29.05.2017: Ylimääräinen yhtiökokous on 6.2.2017 päättänyt lakkauttaa Danske Invest Afrikka, osuuslaji EUR -rahaston. Tanskan Finanssivalvonta on 26.4.2017 hyväksynyt lakkauttamisen, joka tapahtuu 15.6.2017. Kaupankäynti rahaston osuuksilla päättyy 7.6.2017, eikä osuuksilla voida sen jälkeen käydä kauppaa ennen rahaston lakkauttamista.

Lue lisää

Rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2016

06.04.2017: Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot maksetaan 7.4.2017.

Lue lisää

Danske Invest -rahastojen sulautuminen

16.03.2017: Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä niistä aiheudu osuudenomistajille kustannuksia tai veroseuraamuksia.

Lue lisää

Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston sääntömuutos

22.02.2017: Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston muutetut säännöt tulevat voimaan 3.4.2017. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Lue lisää

Danske Invest Afrikka -rahasto lakkautetaan

06.02.2017: Ylimääräinen yhtiökokous on 6.2.2017 päättänyt, että Danske Invest Afrikka -rahasto lakkautetaan.

Lue lisää

Sijoitusvuosi 2017

17.01.2017: Tutustu tuoreeseen Danske Bankin Sijoitusvuosi 2017 julkaisuun, josta löydät mm. osake- ja korkonäkemykset sekä tuotto-oletukset.

Lue lisää

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita vuosi 2017 tuo sijoittajalle?

09.01.2017: Missä piilevät sijoittajan suurimmat mahdollisuudet ja sudenkuopat vuonna 2017? Miten talous kehittyy pankkimme mielestä yleisesti? Danske Bankin päästrategi Tine Choi kertoo odotuksistamme.

Lue lisää

Kaupankäynti Afrikka-rahaston osuuksilla taas mahdollista

01.12.2016: Kaupankäynti Afrikka-rahaston osuuksilla on ollut keskeytettynä, mutta nyt kaupankäynti on taas mahdollista.

Lue lisää

Onko salkkusi valmis tulevaisuuteen?

25.11.2016: Maailman talousfoorumissa arvioitiin, että digitalisaatio voi tuoda 100 000 miljardia dollaria maailmantalouteen ja teollisuuteen 10 vuoden sisällä. Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa sijoittajalle?

Lue lisää

Reilu viikko Trumpin voitosta - miten osakkeilla menee nyt?

21.11.2016: Seniorianalyytikko kertoo, miksi osakemarkkinat toipuivat niin nopeasti, ja arvioi markkinoiden lähikuukausien suuntaa.

Lue lisää

VIDEO: Markkinoiden ensireaktiot vaalituloksesta

10.11.2016: Danske Bankin seniorianalyytikko Antti Seppänen raportoi New Yorkista markkinoiden ensireaktioista USA:n vaalitulokseen.

Lue lisää

Trump voittoon - mitä se tarkoittaa markkinoille?

09.11.2016: Vaalitulos voi lyhyellä aikavälillä aiheuttaa epävarmuutta ja hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla, mutta tarjoaa uusia mahdollisuuksia sijoittajille hiukan pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää

Kaupankäynti Afrikka-rahaston osuuksilla pysyy yhä keskeytettynä

28.10.2016: Kaupankäynti rahaston osuuksilla on ollut keskeytettynä 30.5.2016 lähtien. Lue mitä sen jälkeen on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa sijoittajien kannalta.

Lue lisää

Mitä USA:n presidentinvaalit tarkoittavat sijoittajalle?

18.10.2016: VIDEO: Danske Bankin salkunhoitaja Mikko Yli-Kahila kertoo miten USA:n presidentinvaalit voivat vaikuttaa suomalaiseen sijoittajaan.

Lue lisää

Yhdysvallat on tullut tienhaaraan

10.10.2016: Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin saattaa päättyä vuosikymmeniä jatkunut kauppapolitiikka, mikä voi vaikuttaa maan talouteen ja osakemarkkinoihin. Mitä sijoittajan tulisi huomioida?

Lue lisää

Uusi salkunhoitaja Danske Invest China -rahastolle

05.10.2016: Christina Chung Hongkongista poimii houkuttelevimmat kiinalaisyritykset

Lue lisää

Vaalihumua Yhdysvalloissa

21.09.2016: VIDEO: Danske Bankin analyytikko Mikail Olai Milhøj kertoo, miksi presidentinvaalit eivät ole ainoat tärkeät vaalit Yhdysvalloissa loppuvuonna.

Lue lisää

Neljä Yhdysvaltain vaaliteemaa, jotka voivat aiheuttaa epävarmuutta

16.09.2016: Marraskuun 8. päivänä pidettäviin presidentinvaaleihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, joka voi vaikuttaa valuuttamarkkinoihin.

Lue lisää

Dataa miljardien arvosta

14.09.2016: Big dataa hyödyntämällä paljastuu trendejä ja toimintamalleja, joita yritykset voivat käyttää tuotteidensa kehittämiseen, markkinointiin ja kohdentamiseen. Miljardien arvoinen ala kasvaa räjähdysmäisen nopeasti.

Lue lisää

Talouden tulevat tunnusluvut

12.09.2016: Digitaalisissa palveluissa piilevät arvokkaat tiedot voivat tulevaisuudessa muodostaa perustan uusille talouden tunnusluvuille.

Lue lisää

Afrikka-rahasto vaihtaa salkunhoitajaa ja strategiaa

29.08.2016: Kaupankäynti rahaston osuuksilla pysyy keskeytettynä Egyptin valuutanvaihto-ongelmien vuoksi. Rahaston strategia muuttuu aktiivisesti hoidetusta passiiviseksi ja palkkiot pienevät. Danske Invest Management A/S:n hallitus tutkii mahdollisuutta lakkauttaa rahasto tai sulauttaa se osaksi toista rahastoa.

Lue lisää

Valmiiksi paketoitu lahja kesän juhliin

27.07.2016: Miten ilahduttaa loppukesän juhlijoita lahjalla, josta olisi iloa pitkäksi aikaa? Juhlavaan lahjakuoreen kääritty sijoitusrahasto ilahduttaa pitkään.

Lue lisää

Vastuullisuus on osa hyvää sijoitusta

27.07.2016: Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Thomas H. Kjærgaard kertoo seuraavassa Danske Investin rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteista.

Lue lisää

Vaihtoehtoisia sijoituksia

26.07.2016: Jaguarin moottorin murina tai hyvä taide voivat olla myös erinomaisia sijoituskohteita.

Lue lisää

Taitavan sijoittamisen tylsyys

20.07.2016: Danske Bankin sijoituspalveluiden johtaja Kalle Anttila kehottaa hakemaan jännitystä muualta kuin omien säästöjen sijoittamisesta.

Lue lisää

Miehet tekevät kauppaa paljon, naiset fiksusti

14.07.2016: Naiset suhtautuvat osakesijoittamiseen eri tavalla kuin miehet ja voivat siksi saada paremman pitkän aikavälin tuoton, arvioi Danske Bankin Private Wealth Management -osaston uusi johtaja Marlene Nørgaard.

Lue lisää

Voimakkaan kasvun Intia

11.07.2016: Katso paikallisen salkunhoitajan videohaastattelu

Lue lisää

Sijoittajan Kiina: politiikkaa ja rakennemuutoksia

08.07.2016: Katso paikallisen sijoitusjohtajan videohaastattelu

Lue lisää

Brasilia - vapaalipusta vapaaseen pudotukseen

07.07.2016: Vuonna 2007 Brasilian taloudella meni niin loistavasti, että silloinen presidentti Lula julisti Jumalan olevan brasilialainen. Nykyään Rion olympialaisiin valmistautuva maa on syvässä kriisissä. Miten näin pääsi käymään, ja onko tunnelin päässä valoa?

Lue lisää

Venäjä mukautuu varovaisesti uuteen aikakauteen

05.07.2016: Osalla Venäjän taloutta menee yllättävän hyvin maan mukautuessa uuteen todellisuuteen, analysoi Danske Invest Russia -rahaston salkunhoitaja Olga Karakozova.

Lue lisää

Suomessa kertyy kallista käteistä pankkiin

30.06.2016: Vaikka pankkien säästöille maksamat korot ovat pohjalukemissa, suomalaistalouksilla on yhä suuria summia pankkitileillään. Sen vuoksi suomalaisten omaisuuden arvo ei ajan oloon kasva niin paljon kuin voisi.

Lue lisää

Kaupankäynti Danske Invest Afrikka, osuuslaji EUR -rahaston osuuksilla on edelleen keskeytetty

29.06.2016: Danske Invest Afrikka, osuuslaji EUR -rahaston osuuksilla ei edelleenkään käydä kauppaa.

Lue lisää

Näin toimii pohjoismainen sijoittaja

28.06.2016: Danske Investin teettämä kyselytutkimus valottaa pohjoismaisten sijoittajien näkemyksiä.

Lue lisää

BREXIT: Älä pelaa ostamalla osakkeita

24.06.2016: Vaikka Brexit ei merkitse maailmanloppua, pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen kehottaa sijoittajia odottamaan tilanteen rauhoittumista.

Lue lisää

Globaalien osakkeiden myötätuuli laantuu

20.06.2016: Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen selittää, miksi olemme pienentäneet osakepainoa.

Lue lisää

Poliittinen epävarmuus varjostaa globaalia kasvua

15.06.2016: Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen analysoi maailmantaloutta uudella videolla.

Lue lisää

Investorview-lehden numero 2016/2 ilmestynyt

13.06.2016: Lue sijoitusmaailman uusimmista tuulista Investorview-lehden tuoreimmasta numerosta!

Lue lisää

Paljon onnea Danske Invest Yhteisökorko -rahasto 20 vuotta

10.06.2016: Haastattelussa Danske Invest Yhteisökorko -rahaston salkunhoitaja Riitta Louhento.

Lue lisää

Miltä näyttää sijoittajan Brasilia ja Latinalainen Amerikka?

10.06.2016: Katso paikallisten sijoitusjohtajien videohaastattelu

Lue lisää

Kompassi osoittaa Pohjolaan

01.06.2016: Haastattelussa Suomen suurimpiin kuuluvien sijoitusrahastojen, Danske Invest Kompassi -rahastojen, salkunhoitajat Mikko Komi ja Mikko Yli-Kahila Danske Investistä.

Lue lisää

Danske Invest Afrikka, osuuslaji EUR -rahaston väliaikainen sulkeminen merkinnöiltä ja lunastuksilta

30.05.2016:

Lue lisää

Danske Invest Eliksir -rahastolle toinen sija Nordic Hedge Awardsissa omassa sarjassaan

29.04.2016: Danske Invest Eliksir -rahasto on saavuttanut toisen sijan Nordic Hedge Award 2015 -rahastopalkintojen Paras pohjoismainen hedge-rahastojen rahasto -kategoriassa (Best Nordic Fund of Hedge Funds 2015).

Lue lisää

Jatkuvan rahastosäästämisen valikoima laajenee

12.04.2016: Jatkuvaan rahastosäästämiseen on nyt aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja. Lue lisää.

Lue lisää

Uusi mahdollisuus osinkosijoittamiseen globaalisti

11.04.2016: Uusi Danske Invest Global High Dividend -rahasto tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa osinkoyhtiöihin ympäri maailman.

Lue lisää

Rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2015

06.04.2016: Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot maksetaan 8.4.2016.

Lue lisää

Rahasto-osuudenomistajien kokous

01.04.2016: Rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2016 klo 14.00 Varman auditoriossa

Lue lisää

Kiitos!

01.04.2016: Morningstar valitsi Danske Investin Tanskan parhaaksi osakevarainhoitajaksi kahdeksantena vuonna peräkkäin.

Lue lisää