DelClose

ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral – Muutoksia säännöissä ja sijoituspolitiikassa

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 2.5.2023 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Neutral –rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 17.5.2023. Sääntömuutokset tulevat voimaan 27.6.2023.

Sääntömuutosten myötä rahaston sijoitustoiminnan tavoitteeksi on jatkossa määritelty pitkän aikavälin arvonnousu aiemman riskittömään korkoon sidotun tavoitteen sijaan. Lisäksi rahaston säännöissä on täsmennetty, että rahaston varat sijoitetaan pääosin yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden kotipaikka tai pääosa toiminnoista on Pohjoismaissa. Rahasto voi sääntöjen puitteissa hyödyntää myös valuuttamarkkinoita sijoitustarkoituksessa.

Rahaston sijoitusrajoituksia täsmennetään siten, että sääntöihin lisätään mahdollisuus sijoittaa enintään 25 prosenttia rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan erityisvakuudellisiin joukkovelkakirjoihin. Sellaisiin sijoituskohteisiin, joilla ei ole ulkoista luottoluokitusta voidaan sijoittaa yhteensä enintään kolme neljäsosaa rahaston varoista. Lisäksi täsmennetään, että rahaston varoista enintään puolet voi olla sijoitettuna heikomman luottoluokituksen omaaviin ns. high yield -joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston tuottovertailuun tarkoitettu vertailuindeksi on jatkossa Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped EUR hedged. Rahaston salkunhoitajana jatkaa Danske Bank Asset Management.
 
Sääntömuutoksen voimaantulon yhteydessä rahaston nimi muuttuu vastaamaan paremmin uutta sijoituspolitiikkaa. Jatkossa rahaston nimi on Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus. Rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan 27.6.2023 alkaen. Eri osuuslajien hallinnointipalkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.
 

Osuuslaji Vuotuinen hallinnointipalkkio
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
K- ja T-osuudet
0,95 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
WK- ja WT -osuudet
0,62 %
 
 
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastoyhtiö tiedottaa rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta lisäksi verkkosivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi. Osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa osuutensa toisen Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston osuuksiin veloituksetta 26.6.2023 mennessä.
 
Vahvistetut 27.6.2023 voimaantulevat säännöt on saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200  2580 ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm).

Linkki yhdistettyihin sääntöihin.
 
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.