DelClose

ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat - Muutoksia säännöissä ja sijoituspolitiikassa

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 5.12.2022 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat –rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 5.1.2023. Sääntömuutokset tulevat voimaan 12.4.2023.

Sääntömuutoksen myötä rahastolla on jatkossa kestävyyteen liittyvä sijoitustavoite ja rahasto myötävaikuttaa osaltaan yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen (SDG, Sustainable Development Goals) saavuttamisessa. Rahasto luokitellaan jatkossa EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun SFDR asetuksen 9 artiklan mukaiseksi. Rahasto sijoittaa jatkossakin pääosin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka on kehittyvillä markkinoilla tai merkittävä osa liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta kohdistuu kehittyville markkinoille. Lisätietoja rahaston noudattamista vastuullisen sijoittamisen periaatteista löytyy viralliselta Rahastoesitteeltä. Rahaston salkunhoitajana jatkaa Danske Bank Asset Management.
 
Sääntömuutoksen voimaantulon yhteydessä rahaston nimi muuttuu vastaamaan paremmin uutta sijoituspolitiikkaa ja kestävyyteen liittyviä sitoumuksia. Jatkossa rahaston nimi on Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite. Rahaston jakelupalkkiollisen osuuslajin hallinnointipalkkiota alennetaan 12.4.2023 alkaen. Eri osuuslajien hallinnointipalkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.
 

Osuuslaji Vuotuinen
hallinnointipalkkio
Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite
K- ja T-osuudet
1,92 %
Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite
WK- ja WT -osuudet
1,00 %
 
 
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa osuutensa toisen Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston osuuksiin veloituksetta 11.4.2023 mennessä.
 
Vahvistetut 12.4.2023 voimaantulevat säännöt on saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200  2580 ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm).
 
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hallitus
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.