DelClose

ILMOITUS: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy lakkauttaa kolmen erikoissijoitusrahaston toiminnan

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt lakkauttaa Danske Invest Eliksir, Danske Invest Europe Enhanced Index ja Danske Invest High Yield erikoissijoitusrahastojen toiminnan.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 20.09.2022 päättänyt lakkauttaa alla mainittujen erikoissijoitusrahastojen toiminnan, minkä seurauksena kyseisten rahastojen merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanotto on keskeytetty. Lakkauttamiseen on päädytty rahastojen alhaisten pääomien sekä sijoittajien rahastoja kohtaan osoittaman vähäisen kysynnän johdosta.
 
Lakkautettavat rahastot:
- Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Eliksir
- Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Europe Enhanced Index
- Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield 

Lakkauttamispäätöksen seurauksena edellä mainittujen rahastojen varat tullaan muuttamaan rahaksi ja niistä vähennetään mahdolliset velat, minkä jälkeen rahaston jäljelle jäävä käteiseksi muutettu varallisuus jaetaan kokonaisuudessaan rahaston osuudenomistajille heidän omistamiensa rahasto-osuuksien määrän mukaisessa suhteessa. Varat pyritään maksamaan osuudenomistajille viimeistään 30.10.2022.

Lakkautettaviin rahastoihin liitetyt jatkuvat rahastosäästösopimukset päättyvät sopimusehtojen mukaisesti välittömästi.
 
Rahastoyhtiö laatii lakkauttamisesta lopputilityksen, joka tullaan sen valmistuttua julkaisemaan rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.danskeinvest.fi.

Lakkautusilmoitus tullaan julkaisemaan Helsingin Sanomissa 22.9.2022 ja tämän lisäksi rahastoyhtiö lähtettää osuudenomistajille tiedon kirjeitse.
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.