Danske Invest Index

Japan Restricted, osuuslaji EUR W

Morningstar Rating : - Kestävän sijoitustavoitteen rahastot - ISIN: DK0060609782
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

12,85

Osuuden arvo 26.05.2023

-0,08%

Päivätuotto

+6,29%

Tuotto 1 kuukausi

+9,38%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään Japanin osakemarkkinoiden kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR, EU Regulation 2019/2088) 9 artiklan mukaiseksi. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena on vähentää CO2-päästöjä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet saavutettaisiin. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena ei ole edistää EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ilmastotavoitteita.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa japanilaisiin osakkeisiin ja saavuttaa kestävyystavoitteensa sijoittamalla yrityksiin oman vertailuindeksinsä mukaan. Vertailuindeksillä on ilmastotavoite. Indeksi täyttää minimivaatimukset EU:n ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista.

Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahastossa voi olla sijoituksia, jotka eivät ole vertailuindeksissä.

Tämän lisäksi, vertailuindeksissä voi olla sijoituksia, joita ei ole rahastossa. Nämä sijoitukset ovat mahdollisesti poissuljettu niiden aiheuttaessa merkittävää negatiivista vaikutusta kestävyystavoitteeseen. Kestävyystavoitteen lisäksi, rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapoja sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä sijoitusprosessissa sekä aktiivisen omistajuuden keinoin. Tämä voi myös johtaa hajontaan vertailuindeksiin verrattaessa. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahastolla voi myös olla sijoituksia yhtiöissä, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin. Sijoittajan kannalta rahaston arvonkehityksen voi olettaa seuraavan vertailuindeksin kehitystä, kuitenkin siten, että arvonkehitys on tyypillisesti kuluista johtuen vertailuindeksiä alhaisempi. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon.

Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty.

Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite (9 artikla)
Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, pyrkivät sijoittamaan kestävyystavoitteen saavuttamista edistävään taloudelliseen toimintaan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat hiilestä irtautuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kiertotalous ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahastot voivat myös sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka edistää yhteiskuntaan liittyvän tavoitteen saavuttamista, kuten sosiaalinen tasa-arvo, työn tekemistä koskevat normit tai inhimillinen pääoma, tai ne voivat edistää yhteiskuntaan liittyvän kestävän kehityksen tavoitteita muilla tavoin. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille.

Nämä rahastot täyttävät EU:n rahoitussektorin kestävän kehityksen raportoinnista annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.


LuxFLAG ESG -merkintä
Rahasto täyttää LuxFLAG ESG -merkinnän vaatimukset, joka on yksi Euroopan vanhimmista kestävyyssertifikaateista. Sertifikaatin saamiseen vaaditaan merkittäviä panostuksia kestävään sijoittamiseen. Lue lisää tästä.

Tuotto

Japan Restricted, osuuslaji EUR W
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W TDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W TDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio IW TDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest Select
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
8

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 99,62
3 vuotta sittenEUR 112,50
5 vuotta sittenEUR 111,84
7 vuotta sittenEUR 138,78
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Kim Thomsen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: FD
Alan työkokemus vuosina: 37

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 28.04.2023


Japan Restricted, osuuslaji EUR W

Omistukset per 28.04.2023

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Sony Group Corp. 000000000000004.054,05% Osakkeet JPY Japani JP3435000009
Keyence Corp. 000000000000002.922,92% Osakkeet JPY Japani JP3236200006
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000002.202,20% Osakkeet JPY Japani JP3902900004
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 000000000000002.122,12% Osakkeet JPY Japani JP3475350009
Central Japan Railway Co. 000000000000001.921,92% Osakkeet JPY Japani JP3566800003
East Japan Railway Co. 000000000000001.871,87% Osakkeet JPY Japani JP3783600004
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 000000000000001.741,74% Osakkeet JPY Japani JP3463000004
Tokyo Electron Ltd. 000000000000001.711,71% Osakkeet JPY Japani JP3571400005
Sumitomo Mitsui Financial Grou 000000000000001.621,62% Osakkeet JPY Japani JP3890350006
ORIX Corp. 000000000000001.611,61% Osakkeet JPY Japani JP3200450009

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Japan Restricted, osuuslaji EUR W

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060609782
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest Index
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Nimellisarvo 10
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 15.04.2015
  Markkinointilupa Tanska, Suomi
  Sijoitusrahasto Japan Restricted - Accumulating KL
  Muut osuuslajit Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Japan Restricted, klass SEK W
  Japan Restricted, klasse NOK
  Japan Restricted, klasse NOK W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Indeksiä seuraava
  Rahastoluokka Osake
  Maantieteellinen alue Japani
  Vertailuindeksi MSCI Japan Climate Change Index incl. net dividends measured in EUR
  Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 29.05.2023 1.226,48
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 29.05.2023 81,94
  Osuuden arvo EUR per 30.05.2023 14:00 12,84
 • Tunnusluvut per 30.04.2023

  Tunnusluvut per 30.04.2023

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% -0,38 4,01 2,26 4,79
  Sharpe Ratio 0,27 0,17 0,39
  Volatiliteetti 13,65 13,64 12,23
  Tracking Error 0,26 0,29 0,25
  Information Ratio -1,94 -0,99 -1,15
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.