Danske Invest

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

Morningstar Rating™ : - ESG-rahastot - ISIN: DK0060485282
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure

14,92

Osuuden arvo 03.12.2021

+0,00%

Päivätuotto

+2,54%

Tuotto 1 kuukausi

+6,26%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa vähintään pitkän duraation omaavien globaaleiden indeksisidonnaisten joukkolainojen arvonkehitystä vastaavaa tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto sijoittaa pääosin OECD-maiden liikkeeseenlaskemiin tai yhden tai usean OECD-maan takaamiin inflaatioon sidottuihin joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Valuuttariski on rajoitettu, koska sijoitusrahaston säännöt niin edellyttävät. Sijoitusrahasto sijoittaa korkean luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjalainoihin ja tavoitteena on tarjota inflaation ylittävää tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.

ESG-rahastot (8 artikla)
Rahastoja, jotka edistävät ympäristöön (Environmental) ja/tai yhteiskuntaan (Social) liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa (Governance), kutsutaan Danske Investissä ESG-rahastoiksi. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin sekä aktiivisen omistajuuden avulla, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden sijoitustavoitteena. Rahastot sisällyttävät ESG-tekijät toimintaansa tunnistamalla järjestelmällisesti kestävyystekijöitä ja puuttumalla niihin sijoitusprosessin aikana.

ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).
Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme

Tuotto

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 105,19
3 vuotta sittenEUR 117,45
5 vuotta sittenEUR 112,57
7 vuotta sittenEUR 124,36
10 vuotta sittenEUR 135,71
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Christian Østerbye Vejen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Alan työkokemus vuosina: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.10.2021

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

Omistukset per 29.10.2021

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2024 000000000000005.355,35% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828WU04
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2041 000000000000004.544,54% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810QP66
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2023 000000000000003.943,94% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828UH11
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2046 000000000000003.643,64% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810RR14
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 000000000000003.513,51% Korkosijoitukset GBP Iso-Britannia GB00B3LZBF68
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2055 000000000000003.363,36% Korkosijoitukset GBP Iso-Britannia GB00B0CNHZ09
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.04.2024 000000000000003.243,24% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US9128286N55
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.375% 22.03.2062 000000000000003.203,20% Korkosijoitukset GBP Iso-Britannia GB00B4PTCY75
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 000000000000002.762,76% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005246134
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000002.622,62% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828Y388
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060485282
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö Danske Bank A/S
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 02.09.2010
  Bloomberg DKREAMA DC
  Markkinointilupa (Retail): Tanska, Suomi
  Markkinointilupa (Professional): Tanska, Suomi
  Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
  Muut osuuslajit Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
  Globala Realräntor, klass SEK W h
  Globala Realräntor, klass SEK h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Barclays World Govt Inflation-Linked Bond Index All Maturities hedged to Euro -indeksi
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 02.12.2021 1.084,11
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 02.12.2021 1,44
  Osuuden arvo EUR per 03.12.2021 14:00 14,92
  Duraatio per 29.10.2021 6,34
  Yield to maturity per 29.10.2021 1,25
 • Tunnusluvut per 31.10.2021

  Tunnusluvut per 31.10.2021

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 5,19 5,51 2,40 3,16 3,10
  Sharpe Ratio 1,05 0,55 0,65 0,61
  Volatiliteetti 5,51 5,07 5,26 5,31
  Tracking Error 0,40 0,39 0,45 0,67
  Information Ratio -0,45 -0,88 -0,67 -0,41
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.