Danske Invest Index

Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W

Kestävän sijoitustavoitteen rahastot - ISIN: DK0060609949
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

14,27

Osuuden arvo 24.07.2024

+0,00%

Päivätuotto

+2,88%

Tuotto 1 kuukausi

+6,97%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään Tyynenmeren alueen (ml. Kanada ja pl. Japani) osakemarkkinoiden kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR, EU Regulation 2019/2088) 9 artiklan mukaiseksi. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena on vähentää CO2-päästöjä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet saavutettaisiin. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena ei ole edistää EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ilmastotavoitteita.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Tyynenmeren alueen markkinoiden (ml. Kanada ja pl. Japani) osakkeisiin, ja saavuttaa kestävyystavoitteensa sijoittamalla yrityksiin oman vertailuindeksinsä mukaan. Vertailuindeksillä on ilmastotavoite ja se edustaa Tyynenmeren alueen (ml. Kanada ja pl. Japani) suurten ja keskisuurten yritysten osakkeita. Indeksin pyrkimyksenä on heijastella arvopapereita, joita on uudelleenpainotettu vähähiilisempään talouteen siirtymiseen liittyvien riskien/mahdollisuuksien perusteella. Indeksi täyttää minimivaatimukset EU:n ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista. Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahastossa voi olla sijoituksia, jotka eivät ole vertailuindeksissä. Tämän lisäksi, vertailuindeksissä voi olla sijoituksia, joita ei ole rahastossa. Nämä sijoitukset ovat mahdollisesti poissuljettu niiden aiheuttaessa merkittävää negatiivista vaikutusta kestävyystavoitteeseen. Kestävyystavoitteen lisäksi, rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapoja sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä sijoitusprosessissa sekä aktiivisen omistajuuden keinoin. Tämä voi myös johtaa hajontaan vertailuindeksiin verrattaessa. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahastolla voi myös olla sijoituksia yhtiöissä, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin. Sijoittajan kannalta rahaston arvonkehityksen voi olettaa seuraavan vertailuindeksin kehitystä, kuitenkin siten, että arvonkehitys on tyypillisesti kuluista johtuen vertailuindeksiä alhaisempi. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty.

Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite (9 artikla)
Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, pyrkivät sijoittamaan kestävyystavoitteen saavuttamista edistävään taloudelliseen toimintaan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat hiilestä irtautuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kiertotalous ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahastot voivat myös sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka edistää yhteiskuntaan liittyvän tavoitteen saavuttamista, kuten sosiaalinen tasa-arvo, työn tekemistä koskevat normit tai inhimillinen pääoma, tai ne voivat edistää yhteiskuntaan liittyvän kestävän kehityksen tavoitteita muilla tavoin. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille.

Nämä rahastot täyttävät EU:n rahoitussektorin kestävän kehityksen raportoinnista annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.

Tuotto

Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W TDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Globaali Indeksi 2, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W TDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio IW TDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus W KDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus W TDanske Invest
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest Select
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
9

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 109,02
3 vuotta sittenEUR 108,44
5 vuotta sittenEUR 128,64
7 vuotta sittenEUR 147,01
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Team managed

BlackRock Investment Management on maailman suurin varainhoitaja, jolla on toimistoja yli 30 maassa ja yli 10 biljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja (AuM). BlackRock on johtava sijoitus-, neuvonta- ja riskienhallintaratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy vahvasti teknologiseen kehitykseen.

BlackRock hyödyntää osaamistaan indeksoiduissa sijoitusratkaisuissaan, ja yrityksellä on pitkä historia skaalautuvien ja luotettavien replikaatioiden toimittamisesta useille rahoitusindekseille ja varallisuuslajeille.

Omistusanalyysi per 28.06.2024


Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W

Omistukset per 28.06.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Royal Bank of Canada 000000000000004.454,45% Osakkeet CAD Kanada CA7800871021
CSL Ltd. 000000000000002.942,94% Osakkeet AUD Australia AU000000CSL8
Toronto-Dominion Bank/The 000000000000002.892,89% Osakkeet CAD Kanada CA8911605092
Canadian Pacific Kansas City L 000000000000002.782,78% Osakkeet CAD Kanada CA13646K1084
Shopify Inc. 000000000000002.502,50% Osakkeet CAD Kanada CA82509L1076
Wesfarmers Ltd. 000000000000002.472,47% Osakkeet AUD Australia AU000000WES1
AIA Group Ltd. 000000000000002.392,39% Osakkeet HKD Hongkong HK0000069689
Goodman Group (REIT) 000000000000002.222,22% Osakkeet AUD Australia AU000000GMG2
Canadian National Railway Co. 000000000000002.192,19% Osakkeet CAD Kanada CA1363751027
Hydro One Ltd. 000000000000002.002,00% Osakkeet CAD Kanada CA4488112083

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060609949
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest Index
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Nimellisarvo 10
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 28.04.2015
  Markkinointilupa Suomi, Tanska
  Sijoitusrahasto Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Accumulating KL
  Muut osuuslajit Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK Y
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Indeksiä seuraava
  Rahastoluokka Osake
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi MSCI Pacific ex Japan Plus Canada Climate Change Index incl. net dividends, rebalanced daily compared to the market value, measured in EUR
  Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 23.07.2024 771,53
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 23.07.2024 38,67
  Osuuden arvo EUR per 24.07.2024 14:00 14,27
 • Tunnusluvut per 30.06.2024

  Tunnusluvut per 30.06.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 9,02 2,74 5,17 5,66
  Sharpe Ratio 0,06 0,24 0,31
  Volatiliteetti 13,31 17,35 16,07
  Tracking Error 0,66 0,70 0,68
  Information Ratio 0,20 -0,15 -0,34
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.