Danske Invest Index

USA Restricted, osuuslaji EUR W h

Kestävän sijoitustavoitteen rahastot - ISIN: DK0060610442
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

23,67

Osuuden arvo 27.02.2024

-0,59%

Päivätuotto

+5,11%

Tuotto 1 kuukausi

+7,10%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR, EU Regulation 2019/2088) 9 artiklan mukaiseksi. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena on vähentää CO2-päästöjä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet saavutettaisiin. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena ei ole edistää EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ilmastotavoitteita.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, ja saavuttaa kestävyystavoitteensa sijoittamalla yrityksiin oman vertailuindeksinsä mukaan. Vertailuindeksillä on ilmastotavoite. Indeksi täyttää minimivaatimukset EU:n ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista.

Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahastossa voi olla sijoituksia, jotka eivät ole vertailuindeksissä.

Tämän lisäksi, vertailuindeksissä voi olla sijoituksia, joita ei ole rahastossa. Nämä sijoitukset ovat mahdollisesti poissuljettu niiden aiheuttaessa merkittävää negatiivista vaikutusta kestävyystavoitteeseen. Kestävyystavoitteen lisäksi, rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapoja sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä sijoitusprosessissa sekä aktiivisen omistajuuden keinoin. Tämä voi myös johtaa hajontaan vertailuindeksiin verrattaessa. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoittajan kannalta rahaston arvonkehityksen voi olettaa seuraavan vertailuindeksin kehitystä, kuitenkin siten, että arvonkehitys on tyypillisesti kuluista johtuen vertailuindeksiä alhaisempi. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon.

Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty.

Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite (9 artikla)
Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, pyrkivät sijoittamaan kestävyystavoitteen saavuttamista edistävään taloudelliseen toimintaan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat hiilestä irtautuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kiertotalous ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahastot voivat myös sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka edistää yhteiskuntaan liittyvän tavoitteen saavuttamista, kuten sosiaalinen tasa-arvo, työn tekemistä koskevat normit tai inhimillinen pääoma, tai ne voivat edistää yhteiskuntaan liittyvän kestävän kehityksen tavoitteita muilla tavoin. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille.

Nämä rahastot täyttävät EU:n rahoitussektorin kestävän kehityksen raportoinnista annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.

Tuotto

USA Restricted, osuuslaji EUR W h
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W TDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W TDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio IW TDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus W KDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus W TDanske Invest
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest Select
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
8

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 123,89
3 vuotta sittenEUR 126,02
5 vuotta sittenEUR 175,74
7 vuotta sittenEUR 204,99
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Kim Thomsen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: FD
Alan työkokemus vuosina: 38

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.01.2024


USA Restricted, osuuslaji EUR W h

Omistukset per 31.01.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
NVIDIA Corp. 000000000000005.695,69% Osakkeet USD Yhdysvallat US67066G1040
Microsoft Corp. 000000000000004.914,91% Osakkeet USD Yhdysvallat US5949181045
Apple Inc. 000000000000004.484,48% Osakkeet USD Yhdysvallat US0378331005
Amazon.com Inc. 000000000000004.324,32% Osakkeet USD Yhdysvallat US0231351067
Tesla Inc. 000000000000003.703,70% Osakkeet USD Yhdysvallat US88160R1014
Eli Lilly & Co. 000000000000002.132,13% Osakkeet USD Yhdysvallat US5324571083
Broadcom Inc. 000000000000002.112,11% Osakkeet USD Yhdysvallat US11135F1012
Meta Platforms Inc. A 000000000000002.022,02% Osakkeet USD Yhdysvallat US30303M1027
Alphabet Inc. A 000000000000001.971,97% Osakkeet USD Yhdysvallat US02079K3059
Alphabet Inc. C 000000000000001.741,74% Osakkeet USD Yhdysvallat US02079K1079

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
USA Restricted, osuuslaji EUR W h

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060610442
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest Index
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Nimellisarvo 10
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 28.04.2015
  Markkinointilupa Suomi, Tanska
  Sijoitusrahasto USA Restricted - Accumulating KL
  Muut osuuslajit USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  USA Restricted, klass SEK
  USA Restricted, klass SEK W
  USA Restricted, klass SEK Y
  USA Restricted, klasse NOK
  USA Restricted, klasse NOK W
  USA Restricted, osuuslaji EUR W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Indeksiä seuraava
  Rahastoluokka Osake
  Maantieteellinen alue Pohjois-Amerikka
  Vertailuindeksi MSCI USA Climate Change Index incl. net dividends hedged to EUR
  Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 27.02.2024 8.989,07
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 27.02.2024 8,08
  Osuuden arvo EUR per 28.02.2024 14:00 23,53
 • Tunnusluvut per 31.01.2024

  Tunnusluvut per 31.01.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 23,89 8,01 11,94 10,80
  Sharpe Ratio 0,34 0,56 0,57
  Volatiliteetti 19,08 19,22 17,55
  Tracking Error 0,58 0,67 0,60
  Information Ratio -0,06 0,42 0,50
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.