DelClose

Danske Invest Neutral -rahaston sijoituspolitiikka ja nimi vaihtuvat

Danske Invest Neutral -rahaston nimi ja sijoituspolitiikka vaihtuvat. Rahaston uuden nimen ja sijoituspolitiikan tarkoituksena on selkeyttää rahaston profiilia. Rahaston nimi on jatkossa Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus ja sijoituspolitiikkaa täsmennetään siten, että rahasto sijoittaa pääasiallisesti pohjoismaisiin yrityslainoihin. Samalla rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan. Muutokset tulevat voimaan 27.6.2023 ja ne eivät vaadi sijoittajalta toimenpiteitä.

Teemu Liikanen, joka luotsaa Suomessa toimivaa korkotiimiä ja on ollut pitkään salkunhoitajana Danske Invest Neutral -rahastossa, kertoo rahaston taustasta: ”Muutos ei ole dramaattinen, sillä sääntömuutoksen on tarkoitus selkeyttää salkun sijoituspolitiikkaa, joka on jo viime vuosina keskittynyt korkosijoituksiin painopisteen ollessa pohjoismaisissa yrityslainoissa. Danske Invest Neutral perustettiin jo vuonna 1998 ja alun perin siinä oli mukana myös osakesijoituksia. Vuodesta 2010 alkaen rahasto on ollut korkosijoituksiin keskittyvä vaihtoehtoisten omaisuuslajien kategoriaan kuuluva rahasto. Vuosien saatossa on myös siirrytty globaaleilta korkomarkkinoilta pohjoismaisiin yrityslainoihin.”

Tehtävien muutosten myötä luokitus muuttuu pitkän koron rahastoksi, jota myös uusi nimi pyrkii selkeämmin ilmentämään. Sijoituspolitikassa tämä näkyy muun muassa siten, että sijoitustoiminnan tavoitteeksi on jatkossa määritelty pitkän aikavälin arvonnousu aiemman riskittömään korkoon sidotun tavoitteen sijaan. Rahaston sijoitustoiminnassa tavoitellaan tasapainoista jakaumaa pohjoismaisia yrityslainasijoituksia ja hyödynnetään pohjoismaisten korkomarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Muutosten yhteydessä myös rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan aiemmasta.

Mihin rahasto sijoittaa varojaan?
Rahasto hakee tuottoa sijoittamalla pohjoismaisten tai pohjoismaissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Sijoitamme hajautetusti sekä paremman luottoluokituksen että heikomman luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joista tavoitellaan korkotuottoa sekä arvonnousua. Keskeiset tuoton ja riskin lähteet ovat siten korkosijoituksiin liittyvä korkoriski sekä liikkeeseen laskijaan liittyvä luottoriski. Osa sijoituksista voi myös olla noteerattu eri valuutassa kuin euroissa. Salkkua suojataan valuuttariskiltä, mutta osa valuuttariskistä voidaan jättää suojaamatta, jos siinä nähdään tuottomahdollisuuksia.

”Rahasto asemoituu korkoriskin osalta matalamman korkoriskin omaavien lyhyen koron rahastojen ja korkeamman korkoriskin omaavien valtionlainojen välille, keskimääräisen duraation ollessa 2,5. Luottoriskin osalta salkussa on pyrkimys tasapainoiseen jakaumaan heikomman luottoluokituksen High Yield -lainoja ja paremman luottoluokituksen Investment Grade -lainoja. Korko- ja valuuttariskin aktiivinen hallinta johdannaisten avulla on myös osa rahaston sijoitustoimintaa. Vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat myös tärkeä teema sijoitustoiminnassa ja onneksi myös suurin osa pohjoismaisista yrityksistä ottaa nämä asiat vakavasti ja ne ovat myös osa yritysten liiketoimintastrategioita. Yli puolet yrityksistä on sitoutunut päästötavoitteisiin”, Teemu Liikanen jatkaa.

Miksi Pohjoismaiden yrityslainat?
”Pohjoismaisista yrityksistä meidän on helpompi saada tietoa kuin monelta kauempana sijaitsevalta markkinalta. Yritysjohdon säännölliset tapaamiset ovat myös mahdollisia kotimarkkinallamme. Lisäksi meillä on Danske Bankin omaisuudenhoidossa kattavaa paikallisosaamista, mikä tukee valittua kohdemarkkinaa. Voin esimerkiksi olla yhteydessä kiinteistösektoria tutkivaan tiimimme Tukholmassa ja kysyä tarkemmin paikallisesta kiinteistöalan yrityksestä. Myös Suomessa ja muissa pohjoismaissa meillä on osake- ja korkosalkunhoitajia, joilta saamme tietoa paikallisista yrityksistä. Voi sanoa, että pohjoismaissa meillä on osaamiskeskittymä, jota voimme rahastonhoidon tukena hyödyntää. Monelle sijoittajalle salkussa olevat yritykset ovat myös tuttuja ja sitä kautta mahdollisesti mielenkiintoinen sijoitusalue.

Korkotaso on viime vuodesta alkaen noussut ripeästi ja siten nykyinen taso on historiallisesti katsoen korkosijoittajalle melko houkutteleva. Pohjoismaiset yritykset ovat myös tulosten perusteella pääosin hyvin valmistautuneita hitaankin kasvun sekä epävarmuuden aikaan”, kuvaa Teemu Liikanen.
 
Rahaston salkunhoidosta vastaa palkittu kaksikko
Rahaston salkunhoidosta vastaa Danske Bankin omaisuudenhoidon palkittu salkunhoitajakaksikko Teemu Liikanen ja Andreas Dankel. Kaksikon hoitama hieman maltillisemman riskitason pohjoismainen yrityslainarahasto palkittiin kategoriansa parhaana rahastona vuonna 2023 pidetyssä Morningstar Awards -palkintojuhlassa, jossa palkittiin parhaat Suomessa myytävät rahastot.
 
Lue lisää:
Ilmoitus sääntömuutoksesta: ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral – Muutoksia säännöissä ja sijoituspolitiikassa 26.05.2023 |News

Uutinen Morningstar Awards -palkintogaalasta: Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat-rahasto voitti Morningstar Awards 2023-palkinnon! 09.03.2023 |News


TÄRKEÄÄ TIETOA:
Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen, sääntöihin sekä kyseisen rahaston avaintietoasiakirjaan. Rahastoesite, rahaston säännöt, rahaston avaintietoasiakirja sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa www.danskeinvest.fi.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.