DelClose

Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat-rahasto voitti Morningstar Awards 2023-palkinnon!

Rahasto palkittiin kategoriansa parhaana rahastona 9.3.2023 pidetyssä Morningstar Awards-palkintojuhlassa, jossa palkittiin parhaat Suomessa myytävät rahastot. Rahastoa hoitaa Danske Bankin omaisuudenhoidon kokenut salkunhoitokaksikko Teemu Liikanen ja Andreas Dankel.


Rahasto keskittyy sijoituksissaan yrityslainoihin, joiden liikkeeseen laskijoina ovat pohjoismaiset yritykset, ja yritykset, joilla pääosa liiketoiminnoista keskittyy Pohjoismaihin.  

Lue lisää rahastosta: Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat

Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja, Janne Hirvonen: ”Danske Investin rahastoissa oman talon salkunhoitomme ydinosaamisaluetta on kotimarkkina Eurooppa, ja erityisesti Pohjoismaat. Tämän vuoksi pohjoismaisen konsernin näkökulmasta rahaston menestys ja palkitseminen onkin erityisen mielekäs osoitus salkunhoitomme kyvystä tuottaa asiakkaille lisäarvoa.”

Pohjoismainen yrityslainarahasto tarjoaa salkunhoitaja Teemu Liikasen mukaan korkosijoittajalle monipuolisesti mielenkiintoisia mahdollisuuksia: ”Pohjoismainen yrityslainamarkkina on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä, ja markkina tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laadukkaisiin, hyvin johdettuihin yrityksiin. Rahaston sijoituksista löytyy tälläkin hetkellä monelle sijoittajalle tuttuja nimiä, kuten Nokia, UPM, Electrolux ja ISS.  Pohjoismaissa yritykset ovat myös sisällyttäneet vastuullisuuden strategioihinsa ja ottavat nämä teemat vakavasti. Muun muassa yli puolet yhtiöistä on sitoutunut päästötavoitteisiin. Myös vihreää siirtymää ja ilmastotavoitteita tukevien hankkeiden rahoittamiseen keskittyvien vihreiden lainojen määrä kasvaa markkinalla jatkuvasti, ja jo kolmasosa rahaston varoista onkin sijoitettu niihin.

Korkomarkkinoille suoraan sijoittaminen on usein vaikeaa ja voi vaatia merkittäviä sijoitussummia, ja rahasto tarjoaakin matalan kynnyksen väylän hyötyä korkomarkkinoiden mahdollisuuksista. Pienemmälläkin sijoitussummalla pääsee mukaan hajautettuun, ammattilaisen hoitamaan sijoitussalkkuun.”
 
Kattava kokemus ja laaja paikallisverkosto korkosalkunhoidon taustalla
Rahastoa hoitaa salkunhoitojakaksikko Teemu Liikanen ja Andreas Dankel, joilla molemmilla on vuosikymmenien kokemus yrityslainamarkkinoilta. Vahvuuksinaan Teemu ja Andreas näkevät pitkäaikaisen kokemuksen ja toisiaan täydentävän osaamisen.

"Olen ollut pitkään mukana yrityslainamarkkinoilla. Olin myös mukana Pohjoisen Yrityslainat-rahaston salkunhoitajana, kun se perustettiin vuonna 2013. Silloin näimme kasvavaa asiakaskysyntää pohjoismaisiin yrityslainoihin, ja on ilo nähdä, että 10 vuoden jälkeen rahasto on vakiinnuttanut paikkansa sijoittajien keskuudessa ja kehitys on ollut hyvää.” kertoo Andreas.

”Itse keskityn erityisesti makrotalouden seuraamiseen, ja taustaa löytyy korkosalkunhoidosta jo markka-ajoilta vuodesta 1996 alkaen. Salkunhoidon tukena toimii myös kattava verkosto paikallisia korkosalkunhoitajia. Danske Bankin omaisuudenhoidolla onkin jokaisessa Pohjoismaassa korkosalkunhoitajia, joiden osaamista voimme hyödyntää paikallismarkkinan ja yritysten analyysissä. Tämä on mielestämme suuri etu kilpailijoihin verrattuna.” kuvaa puolestaan Teemu.

Pohjoisen Yrityslainat-rahaston lisäksi Teemu luotsaa Suomessa korkotiimiä, joka vastaa myös pitkään toimineiden Danske Invest Korko, Danske Invest Yhteisökorko, Danske Invest Yhteisökorko Plus ja Danske Invest Neutral-rahastojen salkunhoidosta. Lisäksi Euroopan yrityslainamarkkinoille voi sijoittaa Danske Invest Euro Yrityslaina ja Euro High Yield -rahastojen kautta.

Taustalla vaikea vuosi korkomarkkinoilla - nousseet korot ja riskin hinnoittelu tarjoaa mahdollisuuksia
Teemu kuvaa viime vuotta yhtenä dramaattisimmista uransa aikana. Vaikka korkojen nousu oli jossain määrin odotettua, ei nähdyn kaltaista voimakasta koronnousua osattu ennustaa. Tietenkin myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli synkkä käänne vuoden aikana.

”Jälkikäteen ajateltuna luottoriskiä olisi voinut olla salkussa vähemmän. Kuitenkin loppuvuodesta arvostukset alkoivat olla jo houkuttelevia riskinoton näkökulmasta. Korkoriskin osalta selvisimme paremmin, koska rahaston korkoriski oli viime vuonna alhainen. Pohjoismaissa onkin paljon vaihtuvakorkoisia lainoja, mikä auttaa korkoriskin hallinnassa. Kiinteistösektorilla on myös tällä hetkellä haasteita ja olemme siinä olleet alipainossa. Muun muassa nämä näkemykset tukivat salkun suhteellista kehitystä vaikean vuoden aikana. 

Vaikka korkojen nopea nousu oli ikävä käänne korkosijoittajalle, niin poikkeuksellisen nopea korjaus saattoi kuitenkin olla parempi kuin jatkuva sinnittely nollakoron, tai jopa negatiivisen koron, ympäristössä. Vaikka inflaatio on edelleen korkea, niin pitemmällä horisontilla korkotasot ovat historiallisesti katsoen nyt melko houkuttelevia. Pohjoismaiset yritykset ovat viime vuoden tulosten perusteella pääosin hyvin valmistautuneita hitaankin kasvun aikaan. Yritysjohtajat näyttävät valmistautuvan epävarmoina aikoina strategioissaan taseen vahvistamiseen, mikä sopii korkosijoittajalle.”

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.