Danske Invest

Pohjoisen Yrityslainat Plus K

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: FI0008804109
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

33,06649

Osuuden arvo 19.07.2024

+0,04%

Tuotto 1 päivä

+0,57%

Tuotto 1 kuukausi

+3,78%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka tai pääosa toiminnoista on Pohjoismaissa. Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio voi olla enintään 5 vuotta. Rahaston sijoituksista enintään puolet voi olla sijoitettuna heikomman luottoluokituksen omaaviin ns. high yield -joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto voi hyödyntää myös valuuttamarkkinoita tuoton tavoittelussa. Rahaston suojaamaton valuuttakurssiriski voi olla enintään 20% rahaston arvosta. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston sijoitusten voidaan yleisesti odottaa poikkeavan merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä joukkolainasijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua sijoittaa varojaan osakemarkkinoille korkeamman riskin vuoksi. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Rahaston perusvaluutta on euro.


Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Pohjoisen Yrityslainat Plus K
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
ESG Osake KDanske Invest
ESG Osake TDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EURDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EURDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
10

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 109,17
3 vuotta sittenEUR 99,16
5 vuotta sittenEUR 102,75
7 vuotta sittenEUR 105,24
10 vuotta sittenEUR 112,30
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Teemu Liikanen

Tehtävä: Head of Fixed Income Finland
Koulutus: KTM, CEFA
Alan työkokemus vuosina: 28

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Palkinnot

the|hedgefund|journal

UCITS Hedge Awards 2018
Fixed Income Absolute Return

Parhaiten tuottanut rahasto 7 vuoden jaksolla

Omistusanalyysi per 31.05.2024


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Pohjoisen Yrityslainat Plus K

Omistukset per 31.05.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
ELLEVIO AB 2.875% 12.02.2025 000000000000001.961,96% Korkosijoitukset SEK Ruotsi XS1768718576
SWEDBANK AB PERP 000000000000001.551,55% Korkosijoitukset USD Ruotsi XS2046625765
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22.02.2030 000000000000001.521,52% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2301127119
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID 000000000000001.501,50% Korkosijoitukset USD Norja XS2075280995
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 000000000000001.411,41% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030537840
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000001.401,40% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2675722750
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2832954270
BALDER FINLAND OYJ 1% 20.01.2029 000000000000001.311,31% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2288925568
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB 000000000000001.311,31% Korkosijoitukset EUR Norja XS2325328313
ALM BRAND A/S FRN 14.10.2031 000000000000001.271,27% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0030487806
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Pohjoisen Yrityslainat Plus K

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI0008804109
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 15.10.1998
    Bloomberg MANNEUK FH
    Markkinointilupa Suomi
    Sijoitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
    Muut osuuslajit Nordic Corporate Bond Plus Fund D
    Nordic Corporate Bond Plus Fund W D
    Nordic Corporate Bond Plus Fund W G
    Nordiska Företagsobligationer Plus A
    Nordiska Företagsobligationer Plus W A
    Nordiska Företagsobligationer Plus W T
    Pohjoisen Yrityslainat Plus T
    Pohjoisen Yrityslainat Plus W K
    Pohjoisen Yrityslainat Plus W T
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Pohjoismaat
    Vertailuindeksi Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index 5 pct. issuer capped EUR hedged
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 19.07.2024 164,95
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 19.07.2024 86,93
    Osuuden arvo EUR per 19.07.2024 33,06649
    Duraatio per 28.06.2024 2,94
    Yield to maturity per 28.06.2024 5,07
  • Tunnusluvut per 28.06.2024

    Tunnusluvut per 28.06.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 9,17 -0,28 0,54 0,73 1,17
    Sharpe Ratio -0,50 -0,06 0,03 0,16
    Volatiliteetti 4,59 6,74 5,78 5,03
    Tracking Error
    Information Ratio
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.