Danske Invest SICAV - SIF

Alternatives - Global Future Class W p

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU2617476267
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

99,95

Osuuden arvo 15.07.2024

+0,06%

Viikko

+0,03%

Tuotto 1 kuukausi

+1,14%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Vaihtoehtorahasto (AIF) tavoittelee pitkän aikavälin arvonnousua sijoittamalla vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa hajautetusti suoraan tai epäsuorasti erityyppisiin velkainstrumentteihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten pääomasijoitukset (private equity), infrastruktuuri (infrastructure), sekä vaihtoehtoisten sijoitusten yhteydessä listattuihin osakkeisiin, keskittyen sijoituksiin, joilla nähdään olevan positiivisia ilmastovaikutuksia. Lisäksi rahasto tekee oheissijoituksia (ancillary portfolio) likvideihin rahastoihin, velkainstrumentteihin, mukaan lukien kestäviksi luokitellut joukkovelkakirjat, rahamarkkinainstrumentteihin ja/tai lyhytaikaisiin talletuksiin. Rahasto voi käyttää johdannaisia salkun suojaamiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksessa. Vivutuksen arvioitu taso on 275 %. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Alternatives - Global Future Class W p
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Salkunhoito

Frederik Hoffmann Von Holten

Tehtävä: Head of Infrastructure
Koulutus: M.Sc. (Finance and Accounting Analysis)
Alan työkokemus vuosina: 12

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Alternatives - Global Future Class W p

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU2617476267
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV - SIF
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Osuuslaji on tuottoa maksava, mutta tuottoa ei odoteta maksettavan ensimmäisten 5 vuoden aikana ala-rahaston aloituspäivästä.
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Nimellisarvo 100
  Minimimerkintä EUR 10,000
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto AIF
  Aloituspäivä 15.09.2023
  Markkinointilupa (Well-informed investor -luokittelun mukaisille sijoittajille (ml. yksityissijoittajat)) Suomi, Luxemburg
  Markkinointilupa (Professional): Suomi, Luxemburg, Ruotsi, Norja, Tanska
  Sijoitusrahasto Alternatives - Global Future
  Muut osuuslajit Alternatives - Global Future Class B p
  Alternatives - Global Future Class C p
  Alternatives - Global Future Class W-sek h p
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 7 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 15.07.2024 78,93
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 15.07.2024 3,82
  Osuuden arvo EUR per 15.07.2024 99,95
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.