Danske Invest SICAV

Global Alternative Opportunities Class A p

ISIN: LU2401887679
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,29

Osuuden arvo 01.12.2022

+0,14%

Tuotto 1 päivä

+1,55%

Tuotto 1 kuukausi

+2,86%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa kaikissa markkinatilanteissa, eli se pyrkii tarjoamaan absoluuttista tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee tuottoa alternative beta -sijoituksilla osake- ja volatiliteettimarkkinoille sekä korko-, inflaatio-, luotto- ja valuuttamarkkinoilla keskittyen kehittyneisiin markkinoihin.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 6 artiklan mukaiseksi. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi allokoi joustavasti ja dynaamisesti alternative beta -strategioihin, jotka pyrkivät hyödyntämään nousu- ja laskumarkkinoita, sekä muita markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, minimoiden samalla epäsuotuisten markkinaolosuhteiden negatiiviset vaikutukset.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto

Global Alternative Opportunities Class A p
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Salkunhoito

Markku Juhani Vartiainen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: Ph.D. Mathematics (University of Cambridge)
Alan työkokemus vuosina: 18

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.10.2022


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Alternative Opportunities Class A p

Omistukset per 31.10.2022

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
GERMAN TREASURY BILL 0% 23.11.2022 000000000000007.317,31% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001030435
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.35% 30.07.2023 000000000000005.065,06% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012B62
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.3% 15.08.2023 000000000000005.045,04% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005413684
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15.01.2024 000000000000005.015,01% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0012650469
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.03.2024 000000000000004.984,98% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013344751
FINNISH GOVERNMENT 0% 15.09.2023 000000000000004.964,96% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000219787
BELGIUM KINGDOM 0.5% 22.10.2024 000000000000004.624,62% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000342510
DJ Euro Stoxx 50 Put Jun 24 3600 (SX5E) 000000000000003.193,19% Option EUR Saksa DE000C6EXLJ5
DJ Euro Stoxx 50 Call Jun 24 3600 (SX5E) 000000000000002.942,94% Option EUR Saksa DE000C6EXLH9
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% 15.12.2023 000000000000002.862,86% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001104867
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Global Alternative Opportunities Class A p

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU2401887679
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 18.08.2022
  Markkinointilupa Norja, Luxemburg, Ruotsi, Suomi, Tanska
  Sijoitusrahasto Global Alternative Opportunities
  Muut osuuslajit Global Alternative Opportunities Class A-sek h p
  Global Alternative Opportunities Class I p
  Global Alternative Opportunities Class WA p
  Global Alternative Opportunities Class WA-sek h p
  Global Alternative Opportunities Class WI p
  Global Alternative Opportunities Class WI-nok h p
  Global Alternative Opportunities Class WI-sek h p
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahaston tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytetty vertailuindeksi on Euro short-term rate. Vertailuindeksi ei määritä rajoitteita rahaston sijoitustoimintaan.
  Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 30.11.2022 138,69
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 01.12.2022 0,04
  Osuuden arvo EUR per 01.12.2022 10,29
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.