Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: GG00BKPRGR40
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

1.084,088

Osuuden arvo 26.09.2023

+0,08%

Tuotto 1 päivä

+2,58%

Tuotto 1 kuukausi

+8,41%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee korkeaa markkinoiden yleisestä suunnasta riippumatonta tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahaston varat sijoitetaan pääosin pitkiin ja lyhyisiin positioihin joukkolainoissa ja muissa velkainstrumenteissa, jotka on listattu tai kaupankäynnin kohteena tunnustetulla markkinapaikalla ja joiden liikkeeseenlaskija on luottolaitos tai OECD-jäsenvaltio.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan laajasti johdannaisinstrumentteja sekä velkavipua riskinotto- ja suojaustarkoituksessa.

Bruttosijoitusaste voi olla maksimissaan 150-kertainen rahaston kokonaisvaroihin nähden.

Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Edellä mainitusta johtuen, rahaston tuotto saattaa poiketa huomattavasti rahaston tavoittelemasta tuotosta.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Invest PCC Limitedin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class WDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Salkunhoito

Michael Petry

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: HD (Finansiering)
Alan työkokemus vuosina: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi GG00BKPRGR40
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest PCC Limited
  Rekisteröintimaa Guernsey
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited – Guernsey Branch
  Minimimerkintä EUR 1,000
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto AIF
  Aloituspäivä 09.03.2023
  Markkinointilupa (Professional): Suomi, Guernsey
  Sijoitusrahasto Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund
  Muut osuuslajit Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-Class
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 26.09.2023 380,13
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 26.09.2023 0,37
  Osuuden arvo EUR per 26.09.2023 1.084,088
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.